Skip to main content

Mieszkanie w otoczeniu zieleni zmniejsza ryzyko chorób psychicznych. To obserwacja wynikająca z badań prowadzonych przez duńskich naukowców z Uniwersytetu w Aarhus. Analizie poddali aż 1 mln osób urodzonych pomiędzy 1985 a 2003 rokiem. Dobry dostęp do zielonych przestrzeni zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby psychiczne nawet o 55 proc.

W badaniach wykorzystano zdjęcia satelitarne, także te z zamierzchłych lat 80-tych, aby móc oszacować poziom nasycenia terenami zielonymi w sąsiedztwie, w którym mieszkały badane osoby. Dodatkowo wzięto pod uwagę typ zielonego otoczeniaparki, lasy, łąki – ale także takie czynniki, jak poziom urbanizacji okolicy, warunki społeczno-ekonomiczne, a nawet obciążenie genetyczne uczestników. Po określeniu środowiskowych czynników wpływających na dorastanie i rozwój każdego z badanych, przeanalizowano ich pod kątem 16 różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.

Badania statystyczne pokazały, że większa ekspozycja na zieleń w czasie dorastania zmniejsza ryzyko zaburzeń psychicznych od 15 do 55 proc. w zależności od rodzaju schorzenia. Brak roślin w otoczeniu ma np. duży wpływ na późniejszą skłonność do uzależnień alkoholowych, a niewielki na zaburzenia intelektualne.
Jednym z zasadniczych celów tych prac było rozpoznanie na ile urbanizacja odbija się na zdrowiu psychicznym i lepsze zrozumienie tego, jak tworzenie bardziej zielonych i zrównoważonych przestrzeni w miastach ważne jest ze zdrowotnego punktu widzenia.


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.