Skip to main content

P: Nawet jeden dzień w tygodniu bez samochodu znacząco obniża nasz węglowy ślad.

Nawet jeden dzień w tygodniu bez samochodu znacząco obniża nasz węglowy ślad. Do takich wniosków doszli naukowcy z Wydziału Badań nad Transportem Uniwersytetu w Oxfordzie. Przekonują przy tym, że cele klimatyczne raczej nie zostaną osiągnięte bez znaczącego odejścia od transportu samochodowego, a przejście na bardziej aktywne sposoby przemieszczania się, takie jak jazda na rowerze czy spacer, może zaoszczędzić nawet jedną czwartą emisji CO2 z transportu przypadającą na poszczególnych mieszkańców.

„Śledząc prawie 2000 mieszkańców miast na przestrzeni czasu, odkryliśmy, że ci, którzy zmieniają tylko jedną podróż dziennie z jazdy samochodem na jazdę na rowerze, zmniejszają swój ślad węglowy o około pół tony w ciągu roku, co stanowi znaczną część średniej emisji CO2 na mieszkańca” przekonuje główny autor badania dr Christian Brand. „Gdyby tylko 10 proc. populacji zmieniło sposób podróżowania, oszczędności emisji wyniosłyby około 4 proc. emisji CO2 w całym cyklu życia wszystkich podróży samochodem. Nasze ustalenia sugerują, że nawet jeśli nie wszystkie wycieczki samochodowe można zastąpić wycieczkami rowerowymi, potencjał zmniejszenia emisji jest ogromny”, dodaje.

W badaniu zebrano dane dotyczące codziennych zachowań związanych z przemieszczaniem się w mieście, celami podróży, a także cechami osobowymi i geoprzestrzennymi w siedmiu europejskich miastach oraz rozłożone w czasie i przestrzeni dane na temat emisji CO2 związanej z mobilnością. Średni wyniki przypadający na mieszkańca (z wyłączeniem międzynarodowego lotnictwa i żeglugi) wahała się od 1,8 ton CO2 na osobę rocznie w Wielkiej Brytanii do 2,7 ton CO2 na osobę rocznie w Austrii. Z drugiej strony, według Global Carbon Atlas, średnie emisje CO2 na mieszkańca ze wszystkich rodzajów działalności w Wielkiej Brytanii wynosiły osiem ton rocznie, co oznacza że transport stanowi 22,5 proc.
Ciekawym, dodatkowym aspektem odnoszącym się do wyników badania, są zmiany jakie do miejskiego stylu życia wniesie pandemia. Jeśli bowiem na skutek upowszechniania się zdalnej pracy, nawet po zakończeniu lockdownu, średnio przynajmniej jeden dzień w tygodniu będziemy spędzać na telepracy, to jest szansa na osiągnięcie analogicznego wyniku.


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.