Skip to main content

Od kopalni do ekoturystyki

Rewitalizacja terenów pokopalnianych i nadawanie im walorów turystycznych nie jest żadną nowością. Znamy to już ze Śląska. W Szkocji zabrano się za to jednak znacznie bardziej radykalnie. Dbając o zachowanie wszystkiego, co mieści się pod pojęciem dziedzictwa kulturowego, tereny dawnej kopalni w hrabstwie East Ayrshire chcą zmienić w prawdziwą ekologiczną oazę.

Chodzi o 44 hektary w miejscowości The Barony, dla której plan zagospodarowania przedstawiło biuro projektowe Scotta Brownrigga. Jego koncepcja przewiduje zachowanie tego, co pozostało cennego z industrialnej architektury, ale dominować będą jednak rzeczy całkiem nowe: domki na drzewie, wille i kopuły geodezyjne.


„Myślą przewodnią koncepcji projektu jest zachowanie tutejszego genius-loci. W projekcie wykorzystano więc wieżę szybową poprzedniej kopalni, aby jednocześnie utrwalić dziedzictwo miejsca oraz stworzyć punkt orientacyjny, wokół którego teren będzie planowany i dzielony na strefy ”, mówi Scott Brownrigg.

Istotnym elementem nadającym naturalny ton nowej przestrzeni będzie przepływająca tędy rzeka. To wokół niej ma powstać znaczna część osiedla aż 344 domków wypoczynkowych, które będą także lokowane na drewnianych rusztowaniach wśród rosnących tu drzew. Do tego pojawią się także strefy uzdrowiskoweekologiczne tereny do uprawy żywności. Ma to być element ambitnego programu renaturalizacji terenów pokopalnianych. Na razie jest to tylko ogólna koncepcja, a szczegóły wymagają jeszcze dopracowania.

/Fot: Scott Brownrigg//


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.