Skip to main content

Utworzone w SzwecjiDanii sklepy z przeterminowaną żywnością dały do myślenia czy data wydrukowana na opakowaniu faktycznie jest datą graniczną przydatności do spożycia danego produktu. W wielu przypadkach wyznaczanie jej to raczej efekt europejskiej polityki, która dąży do ścisłego nadzoru nad rynkiem żywności, niż rzeczywista potrzeba. Widać to było kilka lat temu, kiedy datę przydatności kazano drukować nawet na occie – produkcie, który sam z siebie jest już „popsuty” przez bakterie octowe i tradycyjnie traktowany był jako bezterminowy.

Z tego szaleństwa oznaczania wszystkiego jako pierwsi chcą się wyrwać Niemcy. Federalny minister żywności i rolnictwa Christian Schmidt na łamach dziennika „Süddeutsche Zeitung” zadeklarował, że będzie dążył do jak najszybszego zniesienia obowiązku drukowania terminu przydatności do spożycia. „Producenci dla własnego bezpieczeństwa nadają zbyt duży margines bezpieczeństwa i dlatego wyrzucamy mnóstwo dobrej żywności”, mówi Christian Schmidt. I to właśnie przeciwdziałanie marnotrawstwu spowodowało, że zaczął pracę nad projektem unijnej dyrektywy.

Niemcy rocznie wyrzucają ze swoich lodówek 6,7 mln ton jedzenia (łącznie z przemysłem spożywczym jest to 11 mln ton, a w całej UE około 100 mln ton – w Polsce wyrzuca się 9 mln ton z czego 2 mln w domach). Schmidt w pierwszym rzędzie uchronić chce produkty o przedłużonej dacie przydatności, takiej jak np. sól czy cukier. Do produktów świeżych, takich jak np. wyroby mleczne postuluje używanie „prawdziwej daty przydatności”, a nie jak obecnie daty minimalnej.
Minister idzie zresztą dalej. Razem z inicjatywą zmiany przepisów podjął projekt badawczy, który ma na celu opracowanie technologii inteligentnych opakowań wyposażonych w odpowiednie czujniki, które same będą informować o dacie przydatności do spożycia. „W ten sposób kubek jogurtu może mieć kolorową skalę od zielonego do czerwonego, która wskaże zdatność do spożycia. Wówczas każdy na własną odpowiedzialność zdecyduje czy chce go zjeść, czy raczej nie”, mówi Schmidt.


PRZECZYTAJ TAKŻE:

SKLEP Z PRZETERMINOWANYM JEDZENIEM SYSTEM MARNOTRASTWA ŻYWNOŚCI BEZ PAKOWANIA, PROSZĘ!