Skip to main content

Autostradę zamienić w miejską farmę

Taka propozycja padła w Berlinie. Chodzi o przedłużenie autostradowej obwodnicy Berlina (A100), która ma być ukończona za rok. Grupa tutejszych architektów przedstawiła jednak konkurencyjną koncepcję Morgenfarm Berlin. Zgodnie z nią zrobiony już wykop pod autostradę przekształciłby w podmiejską, wertykalną farmę.

„To szkic koncepcyjny, który ma za zadanie wyznaczyć kierunek polityki gospodarczej Berlina: przestarzały projekt transportowy zostałby przekształcony w wysokowydajną, zdecentralizowaną, oszczędzającą zasoby i emisje pionową farmę, która w sposób odporny na kryzys zaopatrywałaby mieszkańców Berlina w świeże witaminy i proteiny”, piszą autorzy projektu.

Na razie to tylko zarys koncepcji – wizualizacja jak takie hydroponiczne nasadzenia mogłyby wyglądać w długim na 3,2 km zagłębieniu, w którym ma biec autostrada. Dla dokładnego wyliczenia wydajności Morgenfarm Berlin, kolejnym krokiem miałoby być przygotowanie studium wykonalności oraz szczegółowe zaprojektowanie procesu uprawy. „Biorąc jednak pod uwagę ogromną krzywą innowacyjności w zakresie niezbędnych technologii kluczowych (robotyka, energia odnawialna, technologia LED), jak również ogromną powierzchnię podstawy wynoszącą 100.000 m2 (3,2 km x 31,5 m standardowego przekroju), już teraz można stwierdzić, że żywność tu uprawiana może w znacznym stopniu przyczynić się do zaopatrzenia mieszkańców Berlina„, podkreślają inicjatorzy akcji przypominając, że tego typu nasadzenia mają o 90 mniejsze zużycie wody od tradycyjnych, a plony z metra kwadratowego są do 390 razy większe.

Zaznaczają też, że lokalizacja i monofunkcyjna konstrukcja koryta posiada pewne cechy, które oferują idealne warunki do przekształcenia w całoroczne i wysoce wydajne gospodarstwo high-tech: położenie kilka metrów poniżej poziomu gruntu oraz solidna konstrukcja chronią przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, słońce, wahania temperatury czy wibracje.
Dostawy rolnych płodów do poszczególnych dzielnic Berlina chcą robić za pomocą rowerów towarowych (w sąsiedztwie jest już sieć tras rowerowych), niemniej zaznaczają, że połączenia kolejowe, autostradowe i wodne oferują idealne warunki dla rozbudowanej koncepcji logistycznej.

Co więcej dzięki przekształceniu koryta A100 w farmę wertykalną miasto mogłoby zyskać duże obszary potencjalnych terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe, przekonują projektanci. „W bezpośrednim sąsiedztwie farmy wolnej od hałasu i emisji mogłyby powstawać domy i osiedla. Według przeprowadzonych badań nawet 22 tys. osób mogłoby znaleźć tu nowy dom.”, zaznaczają

/Fot: Morgenfarm Berlin//


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.