Skip to main content

Największe osiągnięcie to pięciokrotny spadek kosztów produkcji energii słonecznej. Lista sukcesów jest jednak dłuższa. W swoim najnowszym raporcie Fostering Effective Energy Transition 2021 przygotowało ją World Economic Forum.

Dokonania zostały ujęte w oparciu o sześć parametrów jakie zmieniły się pomiędzy rokiem 2010 a ostatnimi latami:

1. Wartość rocznych, globalnych inwestycji w transformację energetyczną wzrosła dwukrotnie: z 250 mld dol. do 500 mld dol. (w 2020)

2. W związku ze spadkiem kosztów produkcji paneli fotowoltaicznych, koszt produkcji energii słonecznej spadł ponad pięciokrotnie z 38 do 7 centów za kWh (to wartość LCOE, Levelized Cost of Electricity, czyli średni koszt netto wytwarzania energii elektrycznej przez instalację w ciągu jej życia, liczony w roku 2019)

3. Istotnie, chociaż już nie tak bardzo spadł też koszt produkcji energii wiatrowej: z 8,6 do 5,3 centów za kWh (rok 2019) – to ponad 38 proc. Swoją drogą widać, opłacalność instalacji fotowoltaicznych jest coraz bliższa wiatrakom

4. O 37 proc. wzrósł udział energetyki odnawialnej wliczając w to elektrownie wodnej – w 2010 roku wynosił 19 proc., a w 2019 roku 26 proc.

5. Roczna sprzedaż aut elektrycznych i hybryd plug-in zwiększyła się aż 20-krotnie – z 0,5 mln do 10 mln pojazdów rocznie (w 2020 roku)

6. Znacząco wzrosła także efektywność energetyczna – energochłonność gospodarki liczona jako jednostka energii wydana na wytworzenie jednostki PKB spadła z 5,4 do 4,6 MJ w przeliczeniu na każdego dolara. To ponad 14 proc.

Jedynym negatywnym elementem jest wciąż rosnąca emisja ze spalania paliw oraz procesów produkcyjnych, która na przestrzeni dekady wzrosła z 33 do 34 gigaton CO2. Widać jednak już, że tempo wzrostu zostało istotnie ograniczone. Trzeba też brać pod uwagę nie tylko wzrost produkcji jaki miał w tym czasie miejsce – zwłaszcza w krajach rozwijających się – ale także znaczący postęp samej elektryfikacji: w ciągu dekady liczba osób bez dostępu do prądu spadła z 1,2 mld do 770 mln.  

/Fot: Fletcher6//

 


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.