Skip to main content

Na całym świecie gwałtownie wzrosło zainteresowanie i poszukiwanie produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z raportu An Eco-wakening, przygotowanego przez The Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie WWF, wynika, że na przestrzeni pięciu lat o 71 proc. wzrosła liczba wyszukiwań internetowych tego typu towarów.

Dotyczy to nie tylko krajów zamożnych, gdzie świadomość konsumencka jest najbardziej rozwinięta, ale także rozwijających się, np. w Ekwadorze zanotowano 120 proc. wzrost wyszukiwań. Opracowanie ma bowiem pokazać jak wygląda globalne „przebudzenie” w kwestiach związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, do czego nawiązuje nazwa raportu. Kluczową kwestią nie jest tu więc obraz statyczny, ale dynamika, którą pokazuje właśnie wzrost wartości udostępnianego przez Google Trends indeksu wyszukiwania produktów zrównoważonych. A dziś na poziomie globalnym jest on notowany wyżej niż w krajach najbogatszych.

Istotnie mniejszą dynamikę ma zainteresowanie kwestiami związanymi z 
bioróżnorodnością i niszczeniem środowiska. Indeks obrazujący liczbę tych haseł w stosunku do wszystkich wyszukiwań na przestrzeni wzrósł z 38 do 45, czyli o 18,4 proc. Różnicę w dynamice obu zagadnień – samej informacji na temat zagrożenia środowiska oraz poszukiwania konkretnych, zrównoważonych produktów – można jednak odczytywać jako zjawisko pozytywne, wskazujące że ludzie od budowania świadomość przechodzą do działania. Swoimi wyborami konsumenckimi chcą wywierać pozytywny wpływ.
Z badania EIU wynika, że do rozwoju ich postaw w tym kierunku w największym stopniu przyczynili się aktywiści środowiskowi (nie należy tego utożsamiać z organizacjami pozarządowymi, które też są uwzględnione w badaniu ale z mniejszy wpływem) oraz media. W dalszej kolejności idzie wytyczenie przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN SDG), działalność rządów, ale – co dość nieoczywiste – pojawienie się nowych marek robionych przez start-up’y, które eksponują ich „zrównoważone” cechy.     

Takie wybory i taka zmiana świadomości, rzecz jasna, nie pozostaje bez wpływu na sam biznes. Raport pokazuje także przyrost członków Union for Ethical BioTrade, stowarzyszenia non-profit, które promuje praktyki zaopatrywania się w surowce i towary z poszanowaniem bioróżnorodności. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba nowych członków przystępujących co roku do UEBT wzrosła o 45 proc. 


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Biblioteki na kółkach

Koniec poczty lotniczej

Ludzie uczą mówić rośliny

Bezpieczne przejście dla pum

Szybowce przyszłością lotnictwa

Elektroliza dobra na wszystko