Skip to main content

We Francji tryumfują Zieloni

Przez francuskie miasta przeszło „zielone tsunami”. W tegorocznych wyborach samorządowych „Zieloni” – jeszcze niedawno raczej marginalna we Francji partia – zdobyli Marsylię, Lyon, Bordeaux i Strasburg, nie mówiąc o utrzymaniu swojej pozycji w Paryżu. Zwyciężyli także w miastach średniej wielkości, jak Tours, Besancon, Annecy i Poitiers, zachowując władzę w Grenoble.

Wprawdzie frekwencja wyborcza nie była wysoka (ok. 40%), a w niektórych miastach „Zieloni” są częścią koalicji z innymi partiami, ale to oni będą w dużej mierze kształtować politykę urbanistyczną we Francji w ciągu najbliższych sześciu lat. To co proponują to im. in.:

Ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz pieszego i rowerowego. W Lyonie ma powstać 450 km sieć „ekspresowych” ścieżek rowerowych okalających centrum miasta. W Bordeaux – zabezpieczona ścieżka rowerowa wokół centrum. Mer Strasburga obiecuje tworzenie 15 km bezpiecznych ścieżek w ciągu każdego roku jej urzędowania w ratuszu.

Rozwój transportu miejskiego. W Marsylii mówi się o podwojeniu transportu miejskiego i wydzielenie dla komunikacji miejskiej specjalnych linii na głównych ulicach miasta. W Strasburgu plany przewidują ekspansję sieci tramwajowej oraz stworzenie systemu kolei podmiejskiej.

Ekologiczna infrastruktura. „Zieloni” chcą zacząć od rewizji zawartych już przez miasta kontraktów pod względem ich wpływu na środowisko. Nowy mer Bordeaux obiecał zatrzymać projekty budowlane na terenach zielonych. Pod zabudowę mają być wykorzystywane przede wszystkim tereny i infrastruktura poprzemysłowa. Fundusze publiczne mają posłużyć redukowaniu wykorzystania energii i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Mer Strasburga zapowiedział sfinansowanie izolacji 8 tys. domów rocznie, a mer Lyonu – nawet 10 tys. domów rocznie.

Roślinność w mieście. W kampanii wyborczej „Zieloni” sporo mówili o sadzeniu drzew W Bordeaux i Tours chcą złagodzić efekty letnich upałów, sadząc „mikro-lasy” o powierzchni ok. 200 m2 każdy w kluczowych lokalizacjach.

Lokalność. „Zieloni” podkreślają priorytet lokalnych towarów i usług. Lyon zobowiązał się do zmiany zasad przygotowywania posiłków szkolnych – mają być one w 100% organiczne i w 50% złożone z regionalnych produktów.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.