Skip to main content

Warszawa najzdrowszym miastem Polski

Niektórych to pewnie zaskoczy, ale tak właśnie wynika z Indeksu Zdrowych Miast, przygotowanego przez naukowców z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W projekcie, w którym udział wziął zespół kilkunastu naukowców, m.in. prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Prorektorka SGH ds. nauki oraz prof. Jerzy Hausner związany z UEK, stworzono system ocen bazujący na ośmiu obszarach życia, m.in. zdrowie, przestrzeń czy środowisko. Tuż za Warszawą uplasowały się miasta ze Śląska – Opole i Chorzów. Ciekawe są też wyniki poszczególnych kategorii budujących indeks.

Do przeprowadzenia analizy wytypowano 68 wskaźników przypisanych do różnych kategorii, a każdemu z tych ośmiu obszarów przypisano wagę jaką wnosi do rankingu. Co zrozumiałe, największą miało zdrowie (32,9 proc.), a na drugim miejscu znalazło się środowisko (22,1 proc.). Waga żadnego z pozostałych sześciu nie przekroczyła 10 proc. Ile każdy wymiar wniósł do Indeksu Zdrowych Miast widać na poniższym wykresie.

 

Poza wynikami zbiorczymi, w których wygrała Warszawa, interesujące są też poszczególne kategorie i ich liderzy. Co ciekawe w żadnym z nich stolica nie znalazła się na pierwszym miejscu. Jej siłą musi więc być dobra równowaga i nie zaniedbywanie żadnego z obszarów.

Jeśli chodzi o poszczególne obszary, to tylko Rzeszów okazał się najlepszy w dwóch kategoriach. W pozostałych miasta-liderzy się już nie powtarzali:

Zdrowie – ten obszar zdefiniowano jako działania zwiększające dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz działania z obszaru zdrowia publicznego, na które miasta mają wpływ. Pod tym względem najlepsze okazało się Opole, chociaż Warszawa oferuje najwięcej programów polityki zdrowotnej.

Ludność i pokolenia – w ramach analizy demograficznej wzięto pod uwagę takie kwestie jak wiek mieszkańców, wskaźnik feminizacji czy przedwczesnych zgonów. W tej kategorii numer jeden to Rzeszów.

Usługi komunalne i społeczne – tu analizie poddane zostały  usługi których wpływ na jakość zdrowia mieszkańców jest kluczowy, tj. usługi wodno-kanalizacyjne, zaopatrzenie w ciepło, gospodarka odpadami, kultura fizyczna i sport czy bezpieczeństwo publiczne. I tu także najlepszy okazał się Rzeszów.

Edukacja – w obszarze edukacji kluczowymi wskaźnikami były m.in. uczestnictwo dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyniki egzaminu maturalnego, czy udział dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny. W tym obszarze najlepiej wypadł Białystok.

Mieszkalnictwo – tu ocenie podlegał zakres działań zwiększających dostępność mieszkań o odpowiedniej jakości, lokalizacji i cenie. Pod tym względem najlepsze są Gliwice

Środowisko – w Indeksie Zdrowych Miast obszar ten został zdefiniowany jako zakres działań ograniczających negatywny wpływ człowieka na środowisko w jego trzech wymiarach oddziaływania – na powietrzę, ziemię i wodę. Z opracowania wynika, że najlepiej radzi sobie z tym Sopot.

Infrastruktura – tu badano przede wszystkim model mobilności w poszczególnych miastach, biorąc pod uwagę takie wskaźniki jak liczba samochodów na 1000 mieszkańców, liczba parkingów Park & Ride, liczba autobusów na mieszkańca, pojazdy na dobę ogółem. Najlepsze oceny zebrał Nowy Sącz.

Przestrzeń – w tej kategorii chodziło przede wszystkim o uchwycenie zależności pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym miasta oraz stanem zdrowotności jego mieszkańców. Numer jeden to Świnoujście

/Fot: freestocks.org//

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.