Skip to main content

W Tallinie są przekonani, że brak wystarczającej liczby miejsc do przechowywania rowerów, to jedna z przeszkód ich popularyzacji. Dlatego miasto zachęca i wspiera mieszkańców w ich stawianiu. Pierwszym krokiem jest stworzenie instrukcji jak taką wiatę można  postawić samemu, czy to na całkiem świeżym gruncie, czy też adaptując istniejące już pomieszczenie.

W instrukcji opisano m.in. niezbędne prace przygotowawcze do budowy miejsc parkingowych, możliwe rozwiązania przechowywania rowerów, informacje o podparciu wiaty rowerowej i warunkach jej budowy. Określono również warunki przebudowy lub adaptacji komórki lokatorskiej wewnątrz budynku mieszkalnego (np. piwnicy, garażu, szopy lub innego pomieszczenia).

„Celem przewodnika było stworzenie łatwego do zrozumienia przeglądu dla tych, którzy chcieliby zbudować miejsca parkingowe, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Dla mnie to również inspirujący przykład podejścia zorientowanego na potrzeby użytkowników – przewodnik został przygotowany we współpracy z różnymi instytucjami miasta, aby każdy mógł to zrobić” mówi zastępczyni burmistrza Madle Lippus.

Same spółdzielnie mieszkaniowe w porozumieniu z miastem mogą wybudować miejsce do parkowania rowerów na terenach miejskich graniczących z nieruchomością a te, które stawiają wiaty rowerowe lub odpowiednio przystosowują pomieszczenia mogą ubiegać się o dotację. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania wsparcia na montaż urządzeń do ładowania akumulatorów rowerów i skuterów na podwórku, szopie rowerowej lub w przestrzeni wewnętrznej. Dotacja rekompensuje do 70 procent kosztów prac budowlanych, maksymalnie 10 tyś. euro na budynek mieszkalny. 

Więcej o inicjatywie na serwisie miasta Tallin.ee

/Fot: Tallin.ee//

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.