Skip to main content

To nowy pomysł amerykańskiej komisji papierów wartościowych (SEC). Spółki w raportach mają nie tylko przekazywać dane finansowe, ale także jak na ich przychody i rentowność może wpłynąć ryzyko klimatyczne, a także jak duży ślad środowiskowy pozostawiają one same. W Europie już wcześniej przyjęto takie wymogi. To najlepiej pokazuje jak poważnie podchodzi do zagadnienia także świat wielkich finansów.

Notowane na giełdzie firmy nie mogą będą musiały m.in. ujawniać wielkości emisji dwutlenku węgla wynikającej bezpośrednio z działalności spółki, jak również emisji wynikających z produkcji energii wykorzystywanych przez spółkę, co określa się jako tzw. emisje zakresu 1 i 2 (ang. „scope 1” to emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw przez samą spółkę, np. we własny piecu w cementowni albo elektrowni, a „scope 2” to pośrednie emisje powstałe w wyniku zużycia zakupionej energii). Przepisy wymagają również ujawnienia bardziej pośrednich emisji z zakresu 3 (scope 3), czyli tych wynikających z użytkowania produktów sprzedawanych przez przedsiębiorstwa (powstają one w całym łańcuchu wartości, np. w wyniku wytworzenia surowców lub półproduktów, zagospodarowania odpadów, transportu surowców, a nawet podróży służbowych czy użytkowania produktów przez użytkowników końcowych). Jeśli przepisy zostaną przyjęte przedsiębiorstwa będą miały od roku do trzech lat na ich wdrożenie.

„Zarówno firmy, jak i inwestorzy skorzystają z jasnych zasad zaproponowanych w tym projekcie. Wierzę, że SEC ma do odegrania swoją rolę, gdy istnieje tak duże zapotrzebowanie na spójne i porównywalne informacje, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe. Dzisiejsza propozycja jest więc podyktowana potrzebami inwestorów i emitentów”, powiedział przewodniczący SEC Gary Gensler.
Wprowadzając nowe obowiązki informacyjne Amerykanie podążają śladem Unii Europejskiej, która już rok temu przygotowała nową dyrektywę Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Regulacje nakładające wymóg raportowania w ramach tzw. ESG (Environmental, Social, Governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny) w Polsce przede wszystkim znaczącą wydłużą listę podmiotów do tego zobowiązanych. Na razie opracowania takie przygotowuje niespełna 300 firm, a już wkrótce obowiązek ten obejmie około 3 tys. spółek. 

/Fot: jwvein//

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.