Skip to main content

78 procent Europejczyków ma poczucie, że robią wszystko, co mogą w swoim życiu codziennym, by przeciwdziałać zmianie klimatu – wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny na grupie ponad 30 tys. respondentów z 30 krajów. W przypadku Polaków odsetek osób żywiących podobne przekonanie wynosi aż 82%. Jednocześnie, zarówno Polacy, jak i wszyscy Europejczycy są w większości przekonani, że inni mieszkańcy ich kraju nie postępują tak samo. 

70% Europejczyków i 72% Polaków twierdzi, że bierze pod uwagę kwestie klimatyczne, gdy głosuje. Zdecydowana większość respondentów z Europy (67%) i z Polski (73%) przy kupnie samochodu, wybrałoby pojazd hybrydowy lub elektryczny.  W obu grupach respondentów, więcej osób wybrałoby pojazd hybrydowy niż elektryczny, przy czym preferencje mają związek z wiekiem: starsi respondenci (powyżej 65 roku życia) wolą samochody hybrydowe, a młodsi (15-29 lat) stawiają raczej na elektryczne.

Według badania, dla 54% młodych Europejczyków i 48% młodych Polaków, wpływ na środowisko jest istotnym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy. Młodzi respondenci (wieku 15-29 lat) z obu grup stosunkowo chętnie kupują też ubrania z drugiej ręki, zamiast nowych (54% Europejczyków i 63% Polaków). Tendencja ta jest wyraźnie silniejsza wśród kobiet niż mężczyzn i wyraźnie spada z wiekiem. 

Zgodnie z deklaracjami, 69% młodych Europejczyków i 68% Polaków bierze również pod uwagę wpływ na środowisko, wybierając miejsce na wakacje. Jednocześnie większość osób (zarówno w Europie, jak i w Polsce), które – według ankiety – rozważają wpływ na środowisko planując wakacje, nadal wybiera się na nie samolotem.  

Zarówno Europejczycy, jak i Polacy są w większości przekonani o tym, że wyzwania związane ze zmianą klimatu będą miały trwały charakter. W obu grupach zdania są natomiast podzielone, gdy chodzi o wpływ „zielonej transformacji” na wzrost gospodarczy i jakość życia. Obawy budzi przede wszystkim jej wpływ na ilość miejsc pracy i są odczuwane przede wszystkim we wschodniej części Unii Europejskiej, gdzie 55% respondentów uważa, że liczba miejsc pracy spadnie w związku z przechodzeniem na gospodarkę bezemisyjną (również dla Polski odsetek ten wynosi 55%). W Europie Zachodniej z kolei 60% badanych sądzi, że działania mające na celu rozwiązanie kryzysu klimatycznej przyniosą więcej nowych miejsc pracy niż zredukują starych. Łącznie 61% Europejczyków i 59% Polaków uważa, że „zielona transfomacja” poprawi jakość ich życia, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany dotyczące żywności i korzyści dla zdrowia.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Bruksela uspokaja ruch w mieście

Płynny ruch bez czerwonych świateł

Obfite zbiory na farmach słonecznych

Młode miasto pełne życia

Sztuka ochrony środowiska