Skip to main content

78 procent Europejczyków ma poczucie, że robią wszystko, co mogą w swoim życiu codziennym, by przeciwdziałać zmianie klimatu – wynika z badania przeprowadzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny na grupie ponad 30 tys. respondentów z 30 krajów. W przypadku Polaków odsetek osób żywiących podobne przekonanie wynosi aż 82%. Jednocześnie, zarówno Polacy, jak i wszyscy Europejczycy są w większości przekonani, że inni mieszkańcy ich kraju nie postępują tak samo. 

70% Europejczyków i 72% Polaków twierdzi, że bierze pod uwagę kwestie klimatyczne, gdy głosuje. Zdecydowana większość respondentów z Europy (67%) i z Polski (73%) przy kupnie samochodu, wybrałoby pojazd hybrydowy lub elektryczny.  W obu grupach respondentów, więcej osób wybrałoby pojazd hybrydowy niż elektryczny, przy czym preferencje mają związek z wiekiem: starsi respondenci (powyżej 65 roku życia) wolą samochody hybrydowe, a młodsi (15-29 lat) stawiają raczej na elektryczne.

Według badania, dla 54% młodych Europejczyków i 48% młodych Polaków, wpływ na środowisko jest istotnym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy. Młodzi respondenci (wieku 15-29 lat) z obu grup stosunkowo chętnie kupują też ubrania z drugiej ręki, zamiast nowych (54% Europejczyków i 63% Polaków). Tendencja ta jest wyraźnie silniejsza wśród kobiet niż mężczyzn i wyraźnie spada z wiekiem. 

Zgodnie z deklaracjami, 69% młodych Europejczyków i 68% Polaków bierze również pod uwagę wpływ na środowisko, wybierając miejsce na wakacje. Jednocześnie większość osób (zarówno w Europie, jak i w Polsce), które – według ankiety – rozważają wpływ na środowisko planując wakacje, nadal wybiera się na nie samolotem.  

Zarówno Europejczycy, jak i Polacy są w większości przekonani o tym, że wyzwania związane ze zmianą klimatu będą miały trwały charakter. W obu grupach zdania są natomiast podzielone, gdy chodzi o wpływ „zielonej transformacji” na wzrost gospodarczy i jakość życia. Obawy budzi przede wszystkim jej wpływ na ilość miejsc pracy i są odczuwane przede wszystkim we wschodniej części Unii Europejskiej, gdzie 55% respondentów uważa, że liczba miejsc pracy spadnie w związku z przechodzeniem na gospodarkę bezemisyjną (również dla Polski odsetek ten wynosi 55%). W Europie Zachodniej z kolei 60% badanych sądzi, że działania mające na celu rozwiązanie kryzysu klimatycznej przyniosą więcej nowych miejsc pracy niż zredukują starych. Łącznie 61% Europejczyków i 59% Polaków uważa, że „zielona transfomacja” poprawi jakość ich życia, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany dotyczące żywności i korzyści dla zdrowia.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Biblioteki na kółkach

Koniec poczty lotniczej

Ludzie uczą mówić rośliny

Bezpieczne przejście dla pum

Szybowce przyszłością lotnictwa

Elektroliza dobra na wszystko