Skip to main content

Coraz więcej sposobów na zmniejszenia CO2 w atmosferze

Najlepszym sposobem na obniżenie CO2 przez firmy jest przejście przejście na odnawialną energię oraz na bardziej ekologiczny system produkcji. Nie zawsze jest od razu możliwe, niektóre rozwiązania wymagają czasu albo na razie nie istnieją jeszcze sposoby znaczącego obniżania emisji węgla (na przy przykład przy użyciu stali czy cementu, które nie zawsze da się łatwo zastąpić).  Wówczas firmy, które poważnie myślą o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym mogą zrobić węglowe off-sety, sadząc  drzewa, które wyłapią emitowane CO2. Ale to nie jest jedyny sposób. Z myślą o przedsiębiorcach zainteresowanych wychodzeniem po za off-set szwedzka organizacja pozarządowa Milkywire, opracowała specjalne portfolio, które ma zmaksymalizować efektywność inwestycji w ochronę klimatu. Lista Milkywire obejmuje przedsięwzięcia, oferujące innowacyjne metody przechwytywania CO2.

Generalnie dziś najbardziej skutecznymi sposobami obniżenia emisja gazów cieplarnianych w atmosferze (kiedy zmniejszenie zużycia paliw kopalnych nie jest łatwe albo w ogóle nie jest możliwe) jest jego wyłapywanie . Potem można go magazynować albo przekształcać go w plastik, syntetyczną ropę albo skały. Obie metody można też łączyć,  przykładem jest start-up Heirloom, który do wyłapywania węgla wykorzystuje skały wapienne. Po obróbce cieplne pochłaniają CO2. Inny start-up Climeworks, używa do tego samego celu specjalne urządzenia, by następnie wpompowywać gaz pod ziemię. Z czasem CO2 przekształcany jest w skały. Za to  kambodżański start up, Husk z kolei przerabia łuski ryżowe na biowęgiel, który pomaga magazynować węgiel w glebie.

Inne objęte portfolio działania mają na celu ochronę drzew i bioróżnorodności. Jak w przypadku Warsi, które pomaga lokalnym społecznościom w Indonezji legalnie hamować deforestację. Lub rozwój nowych źródeł energii, jak Atmosfair, który pomaga zastępować napędzane ropą generatory prądu w Tanzanii

2 Replies to “Coraz więcej sposobów na zmniejszenia CO2 w atmosferze”

  1. Wyłapywanie CO2 nie jest najbardziej skutecznym sposobem obniżenia jego emisji, ze względu na energochłonność tego procesu jak i ograniczony dostęp do skał które muszą być porowate np. skały wulkaniczne jak w Islandii, jest to też proces wymagający użycia wody, najlepszym sposobem jest ograniczenie spalania paliw kopalnych i oszczędzanie energii.

  2. Absolutnie najlepszym sposobem jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych, ale na razie nie wszędzie jest to możliwe na przykład przy produkcji stali czy cementu, dlatego firmy korzystające z tych zasobów starają się te emisje redukować w inny sposób. Co do energochłonności procesu, to tylko upowszechnienie i rozwój technologii wyłapywania CO2 może ja obniżyć, tak jak było z fotowoltaiką, która długo była uważana za mało efektywną technologię

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.