Skip to main content

Nowa rola amerykańskich bibliotek

Pandemia wskazała nową niszę dla bibliotek. Nawet ci, którym nie zależy na książkach, potrzebują darmowego internetu. Amerykańskie biblioteki zaoferowały taki dostęp nie tylko w swoich budynkach, ale i na parkingach, ustawiając samochody z mobilnym hotspotem. Wypożyczały również mobilne urządzenia do domów. 

Potrzeba dotyczy przede wszystkim ludności kolorowej, która według raportu organizacji pozarządowej New America, ma duży problem z dostępem do zasobów on-line i jest znacznie bardziej zależna w tym zakresie od bibliotek niż biali.  Bibliotekarze odgrywają także ważną rolę, pomagając mieszkańcom poruszać się  w sieci i docierać w niej do usług socjalnych, urzędów pracy czy służby zdrowia. Na przykład, co ostatnio okazało się szczególnie potrzebne – do systemu zapisów na szczepienia. 

W grudniu ubiegłego roku organizacja pozarządowa National Digital Inclusion Alliance w partnerstwie z biblioteką publiczną Salt Lake City uruchomiała pilotażowy program Digital Navigators finansowany ze środków CARES Act (pakiet stymulacyjny służący przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19). Umożliwił on zatrudnienie w bibliotekach nowych pracowników, którzy bezpośrednio, w formie indywidualnych spotkań, pomagają połączyć się z internetem i wyszukiwać w nim odpowiednie informacje. Kierują także potrzebujących do programów pomocy społecznej, o których ci nie zawsze wiedzą. W ten sposób biblioteki – poza fizycznym miejscem, skąd można wypożyczyć książki stają się źródłem zasobów kluczowych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Aby lepiej spełniać tę role biblioteki powinny współpracować z innym i instytucjami i organizacjami. Podczas pandemii wiele amerykańskich bibliotek koordynowało na przykład swoje wysiłki ze szkołami, by przekazywać przenośne urządzenia hot-spot przede wszystkim najuboższym uczniom, korzystającym z darmowych obiadów.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.