Skip to main content

Kiedy w Polsce miasta wydając warunki zabudowy zmuszają deweloperów, aby zapewniali minimalną liczbę miejsc parkingowych dla mieszkańców, Londyn idzie całkowicie pod prąd takiemu myśleniu. W ramach nowej strategii rozwoju ratusz wprowadził limity na liczbę miejsc parkingowych, jakich można dostarczyć mieszkańcom nowych budynków. Wszystko jako element szerszej polityki tworzenia racjonalnego planu rozwoju miasta.

„Aby zarządzać londyńską siecią dróg, zapewnić możliwość przemieszczania się w mieście, gdzie mieszkańców przybywa, należy dokładnie kontrolować liczbę nowych miejsc parkingowych. Dominacja pojazdów na ulicach to poważna bariera dla pieszych i rowerów oraz zmniejsza atrakcyjność ulic jako przestrzeni publicznej. Ograniczenie możliwości parkowania ułatwia rozwój bardziej zintegrowanych miast, wspiera tworzenie zrównoważonych, tętniących życiem miejsc, które są przeznaczone dla ludzi, a nie pojazdów.”, czytamy w nowej strategii Londynu.

Warunki są bardzo restrykcyjne i uzależnione od dostępności do transportu publicznego (Pedestrian Transport Accessibility Levels, PTAL), który oblicza Transport for London, czyli miejscowy zarząd transportu – mapa poniżej. W centrach dzielnic oraz wszędzie, gdzie PTAL równy jest 6, 5, a także 4 (dotyczy to Londynu Wewnętrznego, Inner London) nowe budynki w ogóle muszą być pozbawione miejsc parkingowych. Dopiero przy słabszym dostępnie do transportu pojawiają się możliwości ich tworzenia – w Londynie Wewnętrznym wskaźnik 0,25 miejsc parkingowych na mieszkanie w PTAL 3, 0,5 miejsca, a w PTAL 2 i 0,75 w PTAL 1 i 0.

Nie jest to wynik złej woli i chęci uprzykrzania życia kierowcom, ale jeden ze sposobów na pomieszczenie rosnącej liczby Londyńczyków w mieście, które ma ograniczone zasoby powierzchniowe. Jak przekonują władze miasta, kiedy liczba mieszkańców rośnie, istniejąca sieć dróg jest zbyt mała, aby mógł się utrzymać obecny poziom posiadania i użytkowania samochodów. „Wdrożenie standardów parkingowych w tym planie jest zatem niezbędnym środkiem wspierającym budowę nowych mieszkań w całym mieście.”, przekonuje ratusz.
Tego typu standardy dotyczą zresztą nie tylko zabudowy mieszkaniowej, ale także komercyjnej, m.in. biurowej i handlowej – w centrum i tam gdzie PTAL wynosi 5 lub 6, sklepy nie będą tworzyć miejsc do parkowania, w całej reszcie Londynu Wewnętrznego limit to 1 miejsce na 75 mkw. powierzchni użytkowej.

/Fot: Gordon//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.