Skip to main content

Do połowy wieku populacja świata wzrośnie do przeszło 9 mld ludzi. To oznacza, że od początku obecnej dekady zapotrzebowanie na żywność także zwiększy się o połowę. A jednocześnie trzeba przecież zmniejszyć ślad węglowy i zużycie wody. Tu rolnictwo ma ogromny wkład. Po sześciu latach pracy World Resources Institute przedstawił bardzo obszerny raport (568 stron) jak możemy tego dokonać. A możemy tego dokonać.

W pracach nad tym przepisem na wyjście z kłopotów uczestniczyli także przedstawiciele ONZ, Banku Światowego oraz francuskich instytutów CIRAD oraz INRA. Wyszła z tego bardzo złożona mapa drogowa i jeśli będziemy się jej trzymać, to nie tylko mamy szansę wyżywić ludzkość większą o połowę, ale przy tym o dwie trzecie zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych. Sukces nie jest jednak zagwarantowany. Naukowcy obliczyli, bowiem że jeśli utrzyma się obecny model hodowli zwierząt, doprowadzi to do wycinki lasów o powierzchni dwukrotnie większej niż Indie. W tej sytuacji emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa wzrosłyby o 70% od dzisiaj.

World Resources Institute przygotował długą listę 22 zaleceń któryh powinniśmy przestrzegać, aby przetrwać (szczegóły w raporcie). Część jest dość oczywista:
1. Zmniejszyć marnotrawstwo żywności (dziś do śmieci trafia trzecia część jedzenia)
2. Zmienić dietę
3. Unikać używania pól do produkcji biopaliw
4. Zachęcać do dobrowolnej redukcji wielkości rodzin
5. Zwiększyć produktywność hodowli (tworzyć bardziej efektywne, a mniejsze pastwiska obsadzane bardziej wydajnymi roślinami)
6. Zwiększyć produktywność upraw (wykorzystać biotechnologię CRISPR)
7. Poprawić zarządzania glebą i wodą (sadzenie drzew i upraw, takich jak rośliny strączkowe, w zdegradowanej glebie pomagają w poprawie stanu gleby i zwiększają produktywność upraw.
8. Lepiej wykorzystywać istniejące pola uprawne (szacuje się, że rocznie 400 milionów hektarów gruntów rolnych nie jest wykorzystywana)
9. Dostosować się do zmian klimatu (np. dostosować uprawy do wzrostu temperatury w określonych regionach)
10. Połączyć wzrost poduktywności z ochroną naturalnych ekosystemów
11. Ograniczyć zwiększanie obszarów uprawnych, do gruntów o niskich kosztach alternatywnych wobec środowiska (z najmniejszą szkodą dla środowiska)
12. Zalesić stare pola uprawne
13. Zachować i odbudowywać torfowiska (osuszanie torfowisk jest źródłem emisji CO2)
14. Lepiej zarządzać dzikimi łowiskami (ograniczyć połowy dzikich ryb, takich jak np. śledzie, na paszę – w tym celu bardziej wykorzystywać np. algi)
15. Bardziej wydajna i ekologiczna akwakultura (zmniejszyć zużycie ziemi na sztuczne łowiska)
16. Ograniczyć emisję gazów cieplarnianych przez bydło (zmienić dietę na mniej gazotwórczą)
17. Zmniejszyć emisję dzięki lepszemu wykorzystaniu obornika
18. Zmniejszyć emisję z obornika pozostawionego na pastwisku (tu także przyda się zmiana diety)
19. Zmniejszyć emisję z nawozów poprzez ich bardziej efektywne wykorzystanie (używać nawozy lepiej wchłaniane przez rośliny)
20. Zmniejszyć emisję z produkcji ryżu (pola ryżowe to kolejne ważne źródło zanieczyszczenia metanem i Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, takimi jak odmiany ryżu mniej emisyjne)
21. Zwiększyć efektywność energetyczną w rolnictwie i przejść na odnawialne źródła energii
22. Skoncentrować się na realistycznych metodach sekwestracji dwutlenku węgla w glebie

/Fot: Bruce Tuten//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.