Skip to main content

Nawet jeśli uda się poważnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla do 2050 r., najprawdopodobniej będziemy musieli znaleźć sposób na usunięcie skumulowanego już w atmosferze związku.
Nowy raport organizacji pozarządowej World Resources Institute pokazuje w jaki sposób Amerykanie mogliby pozbyć się ok 2 gigaton CO2 rocznie. Taka ilość robi wrażenie, a jednak to zaledwie ok. jednej trzeciej rocznej emisji z 2017 r. I mniej więcej tyle, ile – zdaniem autorów raportu – trzeba usuwać z atmosfery, by ograniczyć ocieplenie klimatu do 1,5 stopnia Celsjusza.

Inny sposób to specjalna technologia wychwytywanie związków węgla. Pierwszy taki zakład powstał w 2017 r ., ale już ma konkurentów w postaci nowych start-upów, które ściągają inwestorów począwszy od Billa Gatesa, poprzez banki inwestycyjne, jak Goldman Sachs, a skończywszy na firmach paliwowych jak Chevron. Aby osiągnąć znaczący efekt, potrzeba jeszcze sporych inwestycji zarówno w rozwój technologii, jak i badania podstawowe. Jeśli to się uda, szacunki mówią o możliwości usuwania nawet 1 gigatony C02 rocznie do połowy XXI w.

Swój wkład w oczyszczanie atmosfery mogą mieć rolnicy stosując tzw. uprawy regeneracyjne, które pozwalają „deponować” związki węgla z glebie. Niektóre firmy spożywcze, jak np. General Mills aktywnie zachęcają swoich dostawców do takich upraw. Wpływ rolnictwa regeneracyjnego na poziom dwutlenku węgla w atmosferze nie jest jeszcze zbyt dogłębnie przebadany, ale według szacunków World Resources Institute, stosowanie tego rodzaju upraw na areale ok. 4 mln hektarów pozwoliłoby do 2050 r. usuwać z powietrza 100-200 megaton C02 rocznie.

Osobną szansę daje uprawa roślin posiadających dłuższe korzenie, które potencjalnie mogłyby magazynować więcej dwutlenku węgla. Jedną z takich roślin jest Kernza, używana na przykład do wyrobu piwa Long Root Pale Ale. Jest to rodzaj trawy pszenicznej, która przypomina zwykłą pszenicę. Ale w przeciwieństwie do pszenicy, jest to roślina wieloletnia, co oznacza, że ​​nie trzeba jej sadzić co roku. Dzięki temu rolnicy unikają orania gleby, która uwalnia węgiel, bo gleba magazynuje go więcej niż atmosfera i rośliny łącznie. W produkcję i promocję ekologicznego piwa zaangażowała się Patagonia, odzieżowa firma bardzo mocno zaangażowana w walkę na rzecz ratowania klimatu, a Cascadian Farm chce robić zbożowe płatki z Kernzy.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.