Skip to main content

ESG zmienia polski biznes

Gdy pod koniec ubiegłego roku bank UBS zapytał inwestorów czy tzw. Sustainable Investment (SI) to temat, który zaprząta im głowę odpowiedź była jednoznaczna. Aż 66 proc. z nich uznało, że to bardzo ważny kierunek, a tylko 16 proc. go zlekceważyło. Tematyka opisana akronimem ESG coraz ważniejsza robi się także wśród polskich przedsiębiorców. Dlatego jako serwisy poświęconego transformacji klimatycznej Green is Good w ramach GPW Innovation Day przeprowadził badanie wśród giełdowych spółek, aby zyskać odpowiedź na pytanie jak do tego zagadnienia podchodzi polski biznes.  Wynika z niego, że zaangażowanie w ESG w istotny sposób zmienia ich biznes i także polscy inwestorzy interesują się działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nawiązując do wspomnianego badania UBS trzeba nadmienić, że głównym motywem dokonywania tzw. zrównoważonych inwestycji jest maksymalizacja zysku (75 proc. wskazań). Co więcej ponad połowa (51 proc.) ankietowanych było przekonanych, że Sustainable Investment zapewnią im wyższą rentowność niż klasyczne aktywa. Widać więc, że inwestowanie w obszarze ESG nie jest już kwestią wyborów etycznych, ale ekonomicznych. O tym w serwisie Green is Good niedawno mówił też Krzysztof Pawiński szef największej polskiej grupy spożywczej Maspex. Zarówno inwestorzy jak i przedsiębiorcy mają poczucie, że zrównoważenie biznesu staje się czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Spółki, które dbają o ten obszar dalej widzą i są lepiej zarządzane niż inne, dlatego to właśnie na nie warto stawiać.

Główne wnioski

Stąd właśnie pomysł aby zdiagnozować jak do tematyki ESG podchodzą polskie firmy notowane na GPW. Wśród głównych wniosków jakie można znaleźć w raporcie są:

  • Wśród podmiotów biorących udział w badaniu 40 proc. (14) ma opracowaną strategię ESG 
  • Liczba firm posiadających Strategię Zrównoważonego Rozwoju w ciągu najbliższego roku wzrośnie o 79 proc.
  • Ponad połowa spółek (54 proc.) ma już wydzieloną specjalną strukturę organizacyjną odpowiedzialną za działania ESG
  • W obszarze ESG spółki najczęściej wyznaczają sobie KPI dotyczące mierzenia emisji CO2 (66 proc. odpowiedzi) oraz działań podnoszących zdrowie i bezpieczeństwo pracowników (63 proc.)
  • Większość badanych spółek deklaruje, że ich inwestorzy interesują się działaniami na rzecz ESG (57 proc.)
  • Ponad trzy czwarte (77 proc.) badanych spółek dostrzega potrzebę tworzenia „zielonego indeksu” giełdowego wyróżniającego firmy działających na rzecz ESG
  • Także 77 proc. badanych uważa, że że zaangażowanie w ESG w różnych sposób oddziałuje na działalność firmy oraz jej strategię biznesową

Dużo teorii mało praktyki

Widać więc, że zwłaszcza w wartość bezwzględnych ESG to wciąż dość wyjątkowa tematyka. Uczestnicy ankiety zwracali jednak uwagę, że obecnie kładzie się tu zbyt duży nacisk na raportowanie, podczas gdy realne działania socjalne czy środowiskowe są mniej zauważalne. W ich opinii to duży problem, który budzi niechęć spółek. “Doskonałym przykładem jest taksonomia unijna. Zrobiono wokół niej ogromne zamieszanie na poziomie regulacyjnym. Tymczasem  inwestorzy i banki wysyłają jasne sygnały, iż takie narzędzie jest dla nich niejasne i bezużyteczne”, czytamy w jednej z ankiet.

Zdaniem badanych działania ESG w spółkach publicznych coraz częściej są oparte o międzynarodowe standardy. Wciąż jednak za mało wiadomo o metodologii zbierania danych w ramach organizacji. Pojawiła się też opinia, że chociaż cała idea jest dobra i niektóre firmy naprawdę czynią dużo dobrego, to wiele korporacji zrobiło z niej narzędzie marketingowe. Sposób kreowania się jako organizacje społecznie odpowiedzialne.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.