Skip to main content

Czyste dzielnice

W kolejnych europejskich miastach powstają bezemisyjne dzielnice. Opisywaliśmy już takie projekty, które powstają w ParyżuBudapeszcie, a teraz przyszedł czas na Madryt. Tutejsza inicjatywa rozmachem nie ma sobie równych na całym kontynencie.

Dla porównania w Paryżu chodziło o zaledwie jeden kwartał o powierzchni 1,3 ha, a w Madrycie działania obejmą teren o powierzchni 265 ha, który wcześniej w 60 proc. należał do państwa. Stolica Hiszpanii jako miasto członkowskie Europejskiej Misji na rzecz inteligentnych i neutralnych dla klimatu miast, została wybrana na Obszar Demonstracyjny Działań na rzecz Klimatu. Jest to jeden z elementów nowego europejskiego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027. Głównym celem jest wspieranie, promowanie i pokazywanie transformacji stu europejskich miast w kierunku neutralności klimatycznej, zachęcając je do tego, by stały się ośrodkami eksperymentowania i innowacji dla wszystkich pozostałych miast.

Takie bezemisyjne miasto, to potężny projekt inwestycyjno-deweloperski o bardzo długim horyzoncie czasowym sięgającym 2045 roku. Prace nad budową nowej dzielnicy Nuevo Norte ruszyły dwa lat temu, a rezultatem ma być powstanie 11,7 tys. domów i 241,7 tys. miejsc pracy, m.in. w lokalnym centrum biurowym liczącym aż 348 budynków. Zostanie tu podciągnięta linia metra z trzema nowymi stacjami oraz mocno rozbudowana stacja kolejowa Chamartín. Towarzyszyć temu będą elektryczne autobusy mające priorytet w przemieszczaniu się ulicami własnymi buspasami. Wszystkie przystanki mają być w zasięgu pięciu minut piechotą.

 

Tak ma wyglądać baza tutejszego, zrównoważonego transportu publicznego, który ma obsłużyć aż 80 proc. podróży do lokalnego centrum biznesowego. Promowane będą także bezemisyjna auta osobowe, dla których powstaną dedykowane parkingi. Promowany będzie także ruch rowerowy oraz pieszy, czemu służyć mają szerokie chodniki o niskim nachyleniu. W porównaniu z obecnym modelem mobilności Madrytu oznacza to oszczędność rzędu 4 tys. ton CO2. Aby elektryczny transport był czysty, priorytetem będzie pełne zaopatrzenie dzielnicy w energię ze źródeł odnawialnych, powstających także na miejscu.  Budynki będą przy tym stawiane z materiałów o niskim, a nawet ujemny śladzie węglowym (takim jak drewno), który w 90 proc. będzie nadawał się do recyklingu. Zostaną wyposażone też w efektywne systemy do gromadzenia wody opadowej.  

    

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.