Skip to main content

Budynki wielokrotnego użytku

Budowniczowie zawsze umieli docenić cenne materiały budowlane. Przykładem mogą być Włosi, którzy skutecznie” odzyskiwali surowce z niszczejących starożytnych budynków. Czasami robili to zbyt skutecznie, pozbywając nas części zabytków. Za szczególnie atrakcyjny materiał uchodził na przykład marmur, chętnie wykorzystywany przez architektów w ponownie wznoszonych budowlach. W czasach zagrożenia klimatycznego mamy do czynienia z renesansem popularności tego podejścia, a rozumienie cennych materiałów, które można użyć ponownie (recyklingowanych) uległo zasadniczemu rozszerzeniu. 

Według organizacji non-profit Architecture 2030, zajmującej się klimatem, budynki generują około 40% emisji dwutlenku węgla, a ich łączna powierzchnia na świecie ma się podwoić do 2060 r.  Dlatego tak ważne jest przedłużanie życia istniejących konstrukcji, zwiększenie ich wydajności i ponowne wykorzystywanie materiałów w przypadku rozbiórki nieruchomości. Oznacza to projektowanie nowych budowli, które pełnią jednocześnie rolę banków zasobów, które można łatwo dekonstruować i przekształcać w coś nowego. Szklany budynek Circl holenderskiego banku ABN AMRO Group NV w amsterdamskiej dzielnicy Zuidas jest ucieleśnieniem takiego sposobu myślenia. Modrzewiowe belki podtrzymujące pawilon są skręcane ze sobą, a nie klejone, aby pewnego dnia można je było rozebrać. Sale konferencyjne, w których odbywają się spotkania pracowników, są oddzielone rzędami ram okiennych pochodzących z dawnego biura innej firmy. Circl posiada również tak zwany „paszport materiałowy” 3D, który opisuje elementy budynku, sposób jego montażu oraz sposób, w jaki można go ostatecznie rozebrać. Pomaga to udokumentować wartość przechowywaną w strukturze struktury i zabezpieczyć ją na przyszłość.

Nowy paradygmat recycligu budowlanego oznacza również  mapowanie materiałów już wplecionych w tkankę miast.  Z pomocą przychodzą start-upy, które wkraczają na rynek nieruchomości uzbrojone w technologię do cyfrowego katalogowania infrastruktury całych budynków, aż po pojedyncze płyt sufitowych i umywalki. Niektórzy idą o krok dalej, jak holenderska firma konsultingowa Metabolic, która modeluje rodzaj i ilość materiałów, które staną się dostępne, gdy stare budynki zostaną poddane renowacji lub rozbiórce oraz przewiduje, gdzie można je najlepiej wykorzystać w nowych projektach.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.