Skip to main content

A jednak drewno

Unia Europejska śrubuje ekologiczne normy w budownictwie wskazując m.in. aby materiały pozostawiające duży ślad węglowy zastąpić drewnem. W tym kierunku idą zmiany tzw. Dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (tzw. dyrektywa budynkowa), którą zatwierdził Parlament Europejski. Kluczowy jest wymóg, aby od 2028 roku wszystkie nowe budynki były zeroemisyjne.

Dwa lata wcześniej wymóg ten obejmie wszystkie obiekty, gdzie inwestorem jest strona publiczna. Z kolei do 2032 roku zeroemisyjne mają się też stać budynki mieszkalne poddane gruntownej renowacji. Wymóg ten sprawi, że powszechne stanie się wprowadzanie instalacji fotowoltaicznych – czy to na dachu, czy w postaci bardziej zintegrowanej z budynkiem np. na fasadach lub okiennych szybach – aby zbilansować emisje jakie generują budynki zużywając energię. Wprost zostało to sformułowane w dyrektywie.

Nowe prawo nie ogranicza się jednak do bieżącego śladu węglowego budynków, ale pełnego obciążenia dla środowiska w całej długości ich życia, począwszy od kopania fundamentów. W największym stopniu dotyka materiałów budowlanych, takich jak chociażby cement i beton, dla których ekologiczne przemiany i wymogi były dotychczas dość łagodne. „Budynki są ważnym bankiem materiałów, ponieważ przez wiele dziesięcioleci deponuje się w nich zasoby, a sposób ich projektowania ma duży wpływ na emisje w całym cyklu życia, zarówno w przypadku nowych budynków, jak i renowacji”, podkreślono w nowym dokumencie UE.

Poza tym, że materiały budowlane będą musiały spełniać odpowiednie normy termiczne, to istotniejszy stanie się ich skład surowcowy. Stąd tak wiele prac prowadzi się nad tym, aby np. zmniejszyć ślad węglowy cementu czy tworzyć elementy budowlane zużywające mniejszą ilość betonu. Jeszcze bardziej wyraźnym trendem jest jednak wymiana cementu na materiały wykonane z drewna, które mają ujemny ślad węglowy. Tak jak przy produkcji cementu emitowana jest duża ilość CO2 (około 8 proc. globalnej emisji), to drzewa w trakcie wzrostu wchłaniają go, a potem długo mogą go magazynować jako elementy budowlane.   

/Fot: UBC Media Relations//

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.