Skip to main content

Sea Line Park zaprojektowany przez australijskie biuro CX LandscapeCX Landscape rozciągałby się pomiędzy wschodnimi oraz zachodnimi przedmieściami Melbourne. To pomysł na połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jednocześnie byłoby to bardzo atrakcyjne miejsce dla niemal 5 mln mieszkańców oraz zapora przeciwpowodziowa chroniąca metropolię przed podnoszącym się poziomem oceanów.

Składałby się z trzech wysp, dwóch mostów pontonowych i podmorskich dróg, które zapewniłyby nowe bezpośrednie połączenie między Williams Town na zachodzie a Elwood na wschodzie. To dzielnice leżące po dwóch stronach Port Phillip, głównej zatoki miasta, którą trzeba objechać, aby przemieścić się z jednej do drugiej. Mosty ponotnowe możnaby rzecz jasna zawijać, aby wpuszczać statki do zatoki.

Trzy wspomniane wyspy stanowiłyby główną atrakcję dla mieszkańców. Centralna miałaby być Wyspą Sztuki, a dwie sąsiednie Wyspami Sportu. Funkcjonowałyby jako publiczna przestrzeń rekreacji na świeżym powietrzu dla programów aktywnych i pasywnych.

Pierwsza z nich służyłaby jako przestrzeń dla różnego rodzaju wydarzeń i dysponowałaby dużą łąką, na której można organizować m.in. kino na świeżym powietrzu, plenerowe przedstawienia, targi etc. Pozostałe Wyspy Sportowe funkcjonowałyby jako publiczna przestrzeń rekreacji, a całość spięta byłaby ścieżkami dla pieszych i rowerzystów utrzymanych w naturalnym stylu.

Aby zagwarantować prośrodowiskowy charakter, cały teren czerpałaby energię ze źródeł odnawialnych, w tym energię pływówenergię słoneczną. Wyspy są również naszpikowane obiektami w kształcie bąbelków, w których znajdują się systemy oczyszczania wody morskiej i przechowywania słodkiej wody opadowej.

Tego typu ekologicznych pomysłów jest więcej. Projektanci zaproponowali m.in. wykorzystanie okrętów podwodnych do zbierania plastikowych śmieci oceanicznych i ponownego wykorzystania ich jako surowca do drukowania materiałów budowlanych 3D.

„Ten park będzie się rozwijał, dostosowywał do zmian klimatu i wprowadzał ekologiczne innowacje dzięki najnowocześniejszym technologiom. To rodzaj samowystarczalnego centrum życia, ma stać się propozycją dla wszystkich nadmorskich miast na całym świecie.”

/Fot: CX LandscapeCX Landscape//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.