Skip to main content

Po rolnictwie regenracyjnym, które ma chronić i odbudowywać grunty rolne i otaczające je ekosystemy, powstała też architektura regenracyjna upowszechniana w podobnym celu. Promują ją architekci z z japońskiej pracowni Tono, którzy są przekonani że konstrukcje można budować w taki sposób, aby wspierały i poprawiały otaczające środowisko.

Flagowy projekt jest nazywa się Sumu, co oznacza zarówno „żyć”, ale także „stawać się czystym” i ma właśnie reprezentować potrzebę życia w równowadze z naturą. Zlokalizowany na wyspie Yakushima, otoczony górami i rzeką, która wpada do pobliskiego oceanu. Powstało tu niewielkie osiedle mieszkaniowe, a właściwie spółdzielnia licząca ośmiu członków. Jest minimalistyczne i bardzo tradycyjne w stylu, a przy tym sięga po nowoczesne rozwiązania. Pierwszym krokiem do jak najwierniejszego podążania za naturą było użycie właściwego materiału budowlanego – architekci zaczęli od drewna z dominujących na wyspie japońskich drzew cedrowych. 

Podobnie ja w rolnictwie regenracyjnym, także tu skupili się na glebie, a przede wszystkim rosnącej w niej grzybni, która stanowi  sieć komunikacyjną między korzeniami drzew. Odpowiednio pielęgnowana filtruje glebę i uwalnia składniki odżywcze z powrotem do otaczającego obszaru. Zmniejsza to erozję, zagęszczanie gleby i utratę niezbędnych składników odżywczych. Aby ją wesprzeć projektanci zwęglone kłody zakopali pod fundamentami domów. Dodatkowy węgiel sprzyja wzrostowi grzybni, a w zamian grzybnia wzmacnia wzrost korzeni drzew pod budynkami, dodając im dodatkowe wsparcie. 

Budynki zostały starannie rozmieszczone, aby zmaksymalizować korzyści płynące z pobliskiej wody i ciągłego przepływu powietrza. Wpasowano je w zastałą tkankę roślinną, przede wszystkim drzewa i są podwyższone, aby zminimalizować wpływ na teren. Przy urządzaniu wnętrz skorzystano z lokalnego drewna i gipsu, a dobrze zaizolowane termicznie budynki są zasilane produkowaną na miejscu energią odnawialną i są całkowicie odłączone od sieci.

/Fot: Tono//

 

 

 

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.