Skip to main content

Inwestycje w sektor energetyczny Stanów Zjednoczonych sprawią, że do końca tego roku udział energii elektrycznej uzyskiwany ze źródeł nie emitujących CO2 do atmosfery (węgiel i gaz) dojdzie do 41 proc. Co więcej analitycy EIA mają już całkiem niezłe wyobrażenie tego, jak – w efektywny kosztowo sposób – podnieść ten udział do 90%. Naukowcy z Princeton University szacują, że kraj musi instalować około 50 gigawatów energii wiatrowej i słonecznej rocznie w latach 2022-2024. Czyli mniej więcej dwa razy więcej niż 25 GW, które Stany Zjednoczone instalowały rocznie w latach 2020-2021. I zdaniem EIA jest to całkiem realne. Wyzwaniem będzie nadal natomiast pozostałe 10%. Najprawdopodobniej wymagać to będzie połączenia kilku metod. Przy czym ich optymalny „mix” nie jest jeszcze jasny. Oto plusy i minusy sześciu najczęściej wymienianych technologii.

  • Energia wiatrowa i słoneczna.  Plusy: znana technologia, niskie koszty uzyskania. Minusy: ograniczone możliwości magazynowania i przesyłu, uzyskanie energii wymaga dużej ilości terenu.
  • Energia z innych odnawialnych źródeł, w tym źródeł geotermalnych, wody, biomasy. Plusy: dostępna technologia, niezależna od pory dnia i roku. Minusy: stosunkowo wysokie koszty. Geotermia jest możliwa tylko w określonych miejscach. Energia wodna wymaga wody pokonującej dużej różnice poziomów, a budowa nowych elektrowni wodnych może być zagrożeniem dla lokalnych ekosystemów. Z biomasą wiążą się wątpliwości dotyczące jej nieekologicznego pochodzenia, np. z palenia drewna.

  • Energia nuklearna. Plusy: technologia jest już wykorzystywana na dużą skalę i działa bez względu na porę dnia. Minusy: Wysoki koszt i obawy dotyczące bezpieczeństwa.
  • Magazynowanie energii z użyciem wodoru (przechwytywanego z wody morskiej). Plusy:  Bogactwo zasobów. Minusy: wczesny stopień zaawansowania technologii.
  • Usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery (w tym przechwyt bezpośredni z powietrza i za pomocą drzew). Plusy:  możliwość zastosowania w branżach, które trudno będzie uwolnić od węgla (jak przemysł ciężki). Minusy: wysokie koszty, problem skalowania.
  • Ograniczenie zużycia energii. Plusy: niskie koszty. Minusy:  potrzeba kompromisów społecznych oraz zaangażowania polityków i społeczeństwa.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.