Skip to main content

Zmiany klimatu się pogłębiają

W swoim nowym raporcie Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) przestrzega, że ludzkość szybko traci szansę na przetrwanie jako gatunek. „Widziałem już wiele raportów naukowych, ale nic podobnego. Dzisiejszy raport IPCC to atlas ludzkiego cierpienia i potępiający akt oskarżenia wobec nieudanego przywództwa klimatycznego„, w równie alarmującym tonie wypowiedział się sekretarz generalny ONZ António Guterres.

W raporcie zatytułowanym Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability i zatwierdzonym przez 195 rządów członkowskich, IPCC przede wszystkim przewiduje, że już w ciągu najbliższych dwóch dekad średnia globalna temperatura podniesie się o 1,5°C. Tymczasem nawet chwilowe przekroczenie tego poziomu ocieplenia ma spowodować poważne skutki, z których niektóre będą nieodwracalne. Przede wszystkim wzrośnie ryzyko dla infrastruktury i nisko położonych przybrzeżnych miast i osad ludzkich.
Jak czytamy w opracowaniu: Zwiększone fale upałów, susze i powodzie już przekraczają progi tolerancji roślin i zwierząt, powodując masową śmiertelność gatunków, takich jak drzewa i koralowce. Te ekstremalne warunki pogodowe występują jednocześnie, powodując kaskadowe skutki, które są coraz trudniejsze do opanowania. Miliony ludzi – zwłaszcza w Afryce, Azji, Ameryce Środkowej i Południowej, na Małych Wyspach – narażone zostały na dotkliwy brak bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego.


Wśród głównych tez raportu znajduje się m.in. informacja, że 
na obszarach „wysoce podatnych” na zmiany klimatyczne żyje połowa światowej populacji – od 3,3 do 3,6 miliarda ludzi – a już dziś za sprawą zmian klimatu z niedoborami żywności i wody borykają się miliony ludzi. Co gorsza kluczowe ekosystemy tracą zdolność pochłaniania dwutlenku węgla i deklaracje objęcia ochroną rezerwatową 30% powierzchni Ziemi – do czego zobligowało się wiele krajów – może nie wystarczy. Dla przywrócenia zdolności naturalnych ekosystemów do radzenia sobie ze szkodami, jakie na nich wyrządzono, może być konieczne objęcie ochroną aż połowy powierzchni lądowej ziemi.
 „Ten raport jest strasznym ostrzeżeniem przed konsekwencjami bezczynności” – powiedział Hoesung Lee, przewodniczący IPCC. „Pokazuje, że zmiany klimatyczne są poważnym i narastającym zagrożeniem dla naszego dobrobytu i zdrowej planety. Nasze dzisiejsze działania będą kształtować sposób, w jaki ludzie przystosowują się, a przyroda zareaguje na rosnące zagrożenia klimatyczne”.


Nowy raport wytyka też zaniedbania po stronie rządów. Dotychczasowe postępy w adaptacji są nierówne i pojawiają się coraz większe rozbieżności między podejmowanymi działaniami a tym, co jest potrzebne do radzenia sobie z rosnącym ryzykiem. Luki te są największe wśród populacji o niższych dochodach. „Nasza ocena wyraźnie pokazuje, że stawienie czoła wszystkim tym różnorodnym wyzwaniom wymaga współpracy wszystkich – rządów, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego – w celu nadania priorytetu redukcji ryzyka, a także sprawiedliwości i sprawiedliwości w podejmowaniu decyzji i inwestycjach” – powiedziała Grupa Robocza IPCC II Współprzewodnicząca Debra Roberts.

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.