Skip to main content

Zielone płuca w centrum miasta

Wietnam i jego stolica Hanoi od lat przeżywa gwałtowny rozwój gospodarczy, czego złym ubocznym skutkiem jest gwałtowny rozwój motoryzacji, a wraz z nią coraz większy smog – w World Air Report została uznana za siódmą stolicę z najwyższym średnim rocznym stężeniem PM 2,5. Stąd pomysł, aby jako swego rodzaju odtrutkę posadzić tu całkiem spory las.

Nazwany Zielonymi Płucami Hanoi miałby „powstać” w południowej części tzw. Wyspy Bananowej, czyli podłużnego kawałka lądu przylegającego do wschodniego nabrzeża Czerwonej Rzeki, nad którym wyrasta centrum miasta. Nazwa pochodzi od plantacji bananowców jakie tu uprawiano. Dziś 7-kilometrowy pas lądu w dużej mierze jest niezagospodarowany i niezamieszkany. Według analiz przeprowadzonych przez lokalne biuro projektowe ODDO Architects wyspa cierpi z powodu nieefektywnego użytkowania gruntów, braku zarządzania i nielegalnego użytkowania gruntów. Wiąże się to też ze złymi warunkami życia rodzin, które tam mieszkają bez dostępu do czystej wody i elektryczności.

Stąd ich propozycja aby przekształcić wyspę w przyjazną dla publiczności zieloną przestrzeń z leśnymi ścieżkami, kładkami dla pieszych i zajęciami rekreacyjnymi, które podkreślają związki z naturą.To aż 26 hektarów subtropikalnych lasów łęgowych.
Ma to być długoterminowy, 15-letni projekt zagospodarowania, do którego architekci chcą nie tylko przekonać władze lokalne, ale także zaangażować społeczność Hanoi – wolontariusze braliby udział nie tylko w sadzeniu drzew, ale także w nadzorowaniu oraz konserwacji lasu.

Poza celami społeczno-zdrowotnymi przedsięwzięcie ma też zwiększyć bioróżnorodność – zwłaszcza miejscowej fauny, która w ostatnich latach była wypierana w efekcie postępujących procesów urbanistycznych – oraz bezpieczeństwo samego miasta. „Występujące na wyspie miękkie gleby aluwialne mają tendencję do obsunięć i stanowią wyzwanie związane z zalaniami i powodziami. Dzięki proponowanym przez nas gatunkom drzew półwodnych, charakterystycznych dla lasów łęgowych, teren otaczający rzekę zostanie wzmocniony i stanie się znacznie silniejszy, co zapobiegnie występowaniu osuwisk.”, przekonują autorzy projektu.

/Fot: ODDO Architects//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.