Skip to main content

Właśnie udowadnia to Pakistan, który w 2030 roku 60 proc. energii chce pozyskiwać z odnawialnych źródeł energii, zamierza stworzyć ponad 200 tys. „zielonych” miejsc pracy i uruchomić dedykowany fundusz odbudowy ekosystemu (Ecosystem Restoration Fund). To mają być trzy kluczowe elementy planu rozhuśtania zielonej gospodarki.

Pomysł ten rzecz jasna ma być sposobem na pobudzenie ekonomiczne po tym, jak kraj poturbował epidemiologiczny kryzys. Nie jest to tylko plan, ale działania, które już przynoszą realne skutki. W pierwszej kolejności chodzi o tworzenie zielonych miejsc pracy. Dzięki rzędowemu programowi o wartości 10 miliardów rupii (około 54 mln euro) już stworzono w całym kraju 85 tys. etatów przy szkółkarstwie, pielęgnacji roślin i ochronie lasów naturalnych. Cel na najbliższe miesiące to zwiększenie tej puli do 200 tys. miejsc pracy.

Kolejne narzędzie pobudzenia tej części gospodarki to Ecosystem Restoration Fund, który m.in. przy wsparciu Banku Światowego udało się wyposażyć w kapitał o wartości 180 mln dolarów. Środki te mają wspierać rozwój inicjatyw związanych z sadzeniem drzew, a także ochronę ekologiczną. Pakistan jest obecnie w trakcie znaczącego poszerzania obszarów objętych ochroną, których areał został niedawno powiększony o połowę – wszystko w ramach ogłoszonego już w 2014 roku programu Billion Tree Tsunami.

Rząd w Islamabadzie złożył też deklarację odejścia od produkcji energii opartej na węglu i chce szybko przestawić się na OZE, których udział w miksie energetycznym w 2030 roku sięgnie 60 proc. Poszła za tym gwałtowna zmiana planów inwestycyjnych. Na półkę zostały odłożone projekty elektrowni węglowych o mocy 2,6 GW, a w ich miejsce przedstawiono szeroki plan rozbudowy hydroelektrowni o mocy 3,7 GW, które jednocześnie będą elementem polityki wodnej kraju narażonego na susze. Interesujący jest też sam pomysł na finansowanie inwestycji – Pakistan zamierza pod nie wyemitować Zielone Obligacje, których pierwsza transza warta jest pół miliarda dolarów.

/Fot: Abdullah Shakoor via Pixabay//


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.