Skip to main content

Tuż obok Toronto trwa wielka zielona przebudowa: 177 ha dawnej elektrowni zmienia się w habitat dla zwierząt i osiedle dla ludzi. Dokładnie chodzi o Lakeview Generating Station, znaną też jako Four Sisters smoke-stacks, która wiele dekad temu rozsiadła się na brzegu jeziora Ontario w sąsiadującym z Toronto mieście Mississauga.

„W 2018 roku zakupiliśmy 177-hektarowy teren poprzemysłowy i rozpoczęliśmy współpracę z pasjonatami z okolicy nad naszą wizją tego, co ta niesamowita transformacja mogłaby przynieść nabrzeżu Mississaugi – tętniącą życiem i zrównoważoną społeczność o mieszanym przeznaczeniu z rozwiązaniami dotyczącymi zmian klimatycznych, odporności energetycznej, gospodarki odpadami i wyzwań związanych z mobilnością”, Brian Sutherland, kierownik ds. rozwoju Lakeview Village (tak nazywa się osiedle nawiązujące do nazwy nabrzeżnej dzielnicy). 
Poza budową zrównoważonego osiedla przeznaczonego zarówno do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego plan zakłada przywrócenie dzikim zwierzętom obszarów do życia i migracji w tym regionie. Stąd jednym z ważnych zadań stało się przywrócenie do życia Serson Creek, podziemnej, dawno temu zakopanej rzeczki, która przebiega przez osiedle.  

lakeview village map

Największym wyzwaniem dla Lakeview Villag będzie pogodzenie interesów ludzi oraz zwierząt. W tym względzie nie obędzie się bez strefowania. Dla mieszkańców będzie przeznaczona centralna część terenu wchodząca w głąb lądu, a dzikość ma zapanować nad większą częścią terenów nabrzeżnych – samo jezioro Ontario jest tu bowiem najbliższym „dawcą” natury. Stąd jednym z pierwszych zadań było rozkucie wybrzeża, z którego wydobyto 250 tys. ton betonu. Cały obszar objęty ochroną przyrody będzie tu zajmował 64 ha, czyli ponad jedną trzecią działki (dla porównania dzielnica mieszkaniowa to jakieś 20 ha). Warto przy tym zauważyć, że to teren położony zaledwie kilkanaście kilometrów od centrum Toronto.

Projektowi wspierającemu bioróżnorodność towarzyszyć mają także rozwiązania związane ze zmianą klimatu i odpornością energetyczną, a nawet zrównoważoną mobilnością mieszkańców i gospodarką odpadami. Także ich życie w znacznym stopniu ma się wiązać z jeziorem, czemu sprzyjać ma stworzenie nabrzeżnego parku i najdłuższego molo na Wielkich Jeziorach Kanadyjskich

/Fot: Lakeview Village//

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.