Skip to main content

Aby sprostać wyzwaniom współczesności, miasta muszą nie tylko mieć odpowiednią infrastrukturę, ale być „zwinne” – stwierdzają autorzy raportu „Agile Cities Preparing for the Fourth Industrial Revolution” przygotowanego pod auspicjami World Economic Forum.

Zwinne miasto to takie, które potrafi szybko adaptować się do zmieniających potrzeb, przekraczając granice dotychczasowych struktur organizacyjnych. Na przykład, umożliwiając zmianę przeznaczenia przestrzeni miejskiej, która dotychczas na ogół jest zagospodarowywana według sztywnego planu. Ilustracją zwinności może być Melbourne, gdzie w ciągu ostatnich 30 lat aż 90 hektarów chodników przekształcono na parki i skwery. Równie dobrze można sobie wyobrazić ulicę, której jeden pas ruchu jest przeznaczany dla samochodów w godzinach szczytu, a wieczorami przywracany pieszym. To właśnie ulice, które średnio zajmują aż 80% miejskiej przestrzeni publicznej są najczęściej wskazywanym przykładem możliwości zmiennego wykorzystania.

Dobrym przykładem jest Manchester, które by stać się miastem przyjaznym pieszym ogłosił plan stworzenia liczącej 1500 kilometrów ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kosztować miasto 160 milionów metrów funtów. Dzięki temu jego mieszkańcy zyskają 1400 bezpiecznych skrzyżowań, setki kilometrów ulepszonych chodników oraz 25 stref z wspólnymi ulicami, gdzie piesi będą mieli pierwszeństwo.

Miejska zwinność obejmuje jednak wiele innych aspektów życia miasta, począwszy od budynków z pozytywnym bilansem energetycznym i zapewniających zróżnicowane formy aktywności, poprzez oparty na cyfrowych platformach, elastyczny system transportu, aż po system bezpieczeństwa i edukacji.
Istota zwinnego miasta jest jednak zwinne zarządzanie, zakładające ciągłą gotowość do zmiany i zaangażowanie mieszkańców. W miejsce „strategicznego planu” pojawia się „plan ewolucji”, a zasady funkcjonowania miasta i szczegółowe regulacje w tym zakresie podlegają ciągłym przeróbkom i pilotażom. Oczywiście z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które ułatwiają partycypację i współdziałanie. Jako przykład tego typu działania stawia się Smart Dubai Office, gdzie ponad 30 rządowych agencji i wybrane podmioty prywatne wspólnie projektuje nowe usługi i polityki (jak wyeliminowanie papieru z obiegu dokumentów rządowych) lub Rio de Janeiro, gdzie internetowa platforma skutecznie mobilizuje młodych ludzi do konfrontacji z władzami miasta i biznesem w kwestiach dotyczących miasta

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Koleją po Niemczech za 9 euro

Hotele dla miłośników warzyw

Bobry wracają do Londynu

Panele słoneczne pracujące nocą

Miasta będą pływać na wodzie

Koniec ze spalinowymi furgonetkami