Skip to main content

To już trochę truizm, ale zawsze warto go powtarzać – prawidłowo sadzone drzewa są obecnie najbardziej opłacalną i najlepszą technologią usuwającą i składująca dwutlenek węgla, z którym mamy dziś ogromny problem. Zdrowe lasy poprawiają również jakość powietrza i wody, zapewniają siedliska dzikiej faunie, stabilizują gleby, stwarzają możliwości rekreacji i pobudzają lokalną gospodarkę. Na czym więc problem z lasami? Że wciąż wielu inwestorów, korporacje czy politycy tego nie rozumieją albo nie doceniają, że tak proste rozwiązania może być najskuteczniejszą bronią w walce ze zmianami klimatycznymi.

W większości krajów biznes – znajdujący się pod coraz większą presją naciskających go rządów -pracuje nad redukcją oraz kompensacją emisji dwutlenku węgla. To dziś krytyczny ruch, ale na razie nie dysponujemy technologią, którą można by uznać za złoty standard. Ostatnie badania National Academy of Sciences wyraźnie pokazują, jak duże znaczenie w procesie ograniczania emisji CO2 mają drzewa, a jednocześnie odbudowa lasów wymaga najmniejszych nakładów inwestycyjnych spośród wszystkich dostępnych rozwiązań. A mimo to biznes często zdaje się tego nie zauważać, szukając bardzo wysofistykowanych rozwiązań. W efekcie przeocza to,  jak drzewa mogą być opłacalną i skalowalną technologią zatrzymującą i odwracającą zmiany klimatycznych. Nadszedł czas, aby to zmienić i skuteczniej je wykorzystać.

Przekierowanie największych środków finansowych do sektora leśnego na zadrzewianie to dziś jest coś więcej, niż tylko sposób na osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zdaniem ekspertów World Economic Forum to szansa na lepsze jutro dla wszystkich, dlatego biznes musi bardziej zaangażować się w obniżenie generowanych przez siebie emisji CO2 oraz przyspieszając rozwój gospodarki korzystnej dla klimatu. Według danych ONZ na całym świecie poważnie zdegradowanych jest prawie 2 miliardy hektarów ziemi czyli obszar dwa razy większy niż Chiny. Dlatego trzeba skupić wszystkie wysiłki by na ten teren znowu zalesić, a bez współpracy w tej kwestii rządów i biznesu będzie to mało możliwe.

2 Replies to “Drzewa są wciąż najtańszym i najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ilości szkodliwego CO2 w atmosferze”

  1. Pingback: Drzewa, które pochłaniają więcej CO2 | Miasto 2077 - Green is Good

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.