Skip to main content

Warto rozmawiać również z nieznajomymi

Nieznajomych można się bać, można ich unikać, ale można też nimi rozmawiać. W książce “When Strangers Meet. How People You Don’t Know Can Transform You” Kio Stark opisuje strategie nawiązywania kontaktu z obcymi ludźmi, na ulicy lub w metrze. Ostrożność wobec osób nieznajomych jest mocno zakorzeniona w zachowaniach społecznych. Zaczepianie nieznajomych, zwłaszcza kobiet bywa postrzegane jako naruszenie prywatności. W wielkich metropoliach, w mocno zatomizowanym społeczeństwie naturalna staje się postawa nieufności i lęku. Problem w tym, że taka postawa pogłębia lęk i poczucie izolacji, co nie służy dobremu samopoczuciu i zdrowiu.

Przeważająca większość nieznajomych nie jest niebezpieczna. Jak proponuje Stark, zamiast dzielić ludzi na tych, których znamy i tych, których nie znamy, można użyć swojej wrażliwości i wyobraźni, próbując zorientować się, kim jest drugi człowiek i czy nie warto podjąć ryzyka rozmowy. Wiele na ten temat mówi, jej zdaniem, język ciała. Nie ma co ryzykować nawiązywania kontaktu z osobą, która ucieka wzrokiem i przyjmuje obronną postawę. No i ważne jest to, z jakimi słowami zwrócimy się do nieznajomej osoby. Stark rekomenduje komplementy, ale nie nazbyt osobiste. Na przykład dotyczące butów czy czapki noszonych przez tę osobę. Rzecz w tym, by poczuła się zauważona, ale nie zakłopotana. Jeszcze jedna kluczowa informacja: w całym tym postępowaniu nie chodzi o poszukiwanie przyjaciół, choć i do tego może się przydać. Chodzi o króciutkie relacje, które z pewnością nie zastąpią obecności innych w naszym życiu, ale pomagają przezwyciężyć częste w dużym mieście poczucie osamotnienia. Czasem wystarczy wymiana uśmiechów, bo poczuć więź z innymi i poczucie przynależności. Korzyści są niewątpliwe – przekonuje Stark – ale trzeba podejść do tego konsekwentnie, jak do ćwiczeń fizycznych, które również wielu ludziom, zwłaszcza na początku, sprawiają dużą trudność.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Kurnik wolnowybiegowy

ESG zmienia polski biznes

Paryż będzie cały dla rowerów

9 kroków do lepszego świata

Klopsiki dla natury