Skip to main content

W Wiedniu powstaje dzielnica dworcowa

W całej Europie tereny kolejowe przez dekady nie ulegały większym zmianom. A działki te leżą zwykle w centrach miast i kryją ogromny potencjał dla urbanistów. Stąd pojawiają się kolejne projekty przebudowy starych dworców i ich bocznic. W Polsce najbardziej spektakularny projekt przebudowy całej linii kolejowej był wdrożony w Łodzi. W dużych Europejskich stolicach skala inwestycji jest jednak jeszcze większa. W Londynie przebudowywane są okolice dworca Kings Cross, ale największego przedsięwzięcia podjął się Wiedeń stawiając nowy Hautbanhof.

Nie chodzi tu tylko o nowy budynek dworca, który i tak pochłonął 1 mld euro. Z punktu widzenia samej kolei motyw inwestycji był podobny do tego z Łodzi. Przez lata Wiedeń dysponował kilkoma dworcami końcowymi obsługującymi ruch pociągów z kilku kierunków bez dworca węzłowego (tak jak np. w Paryżu czy Londynie). Żeby przesiąść się z pociągu jadącego z Niemiec, do kolejki zmierzającej do Budapesztu, trzeba było przejechać przez miasto. Stąd podjęta w 2006 roku decyzja rady miasta o wyburzeniu dotychczasowego dworca południowego Südbahnhof (to tutaj przyjeżdżały pociągi z Polski). Stworzono więc jeden centralny węzeł kolej z główną stacją.

Projekt kolejowy to jednak tylko część całego przedsięwzięcia. Cały teren wokół dworca to łącznie 109 hektarów, z czego niespełna połowę zajmuje infrastruktura pociągowa. Prowadząc projekt wspólnie z władzami Wiednia austriacka kolej uwolniła więc ogromną przestrzeń miasta leżącą na pograniczu 3, 4 i 10 dzielnicy (na tyłach parku Belvedere). Postanowiono więc dobrze wykorzystać tę sposobność – tym bardziej, że wcześniej był to teren na który Wiedeńczycy się nie zapuszczali.

W ten sposób miasto zainwestowało pół miliarda euro. Połowa poszła w infrastrukturę (nie tylko media, ale także 5,5 km dróg i 7 km ścieżek rowerowych, przedłużenie linii tramwajowych) oraz zaplecze publiczne, w tym szkołę oraz ogromny park zajmujący 8 ha. Reszta pozostaje w rękach inwestorów. Miasto, które stale się rozrasta pod względem ludności, stawiało tylko warunek, aby uwzględnić tu funkcje mieszkalne oraz stworzyć miejsca pracy. W ten sposób zaprojektowano osiedle na na 5 tys. mieszkań – pierwsi lokatorzy wprowadzili się już w 2013 roku – oraz biura zapewniające 20 tys. miejsc pracy: największej inwestycji dokonał Erste Bank, który za 2 mln euro postawił tu cały kampus biurowy.
Projekt Wien Hautbanhof wciąż trwa – koniec przewidziany jest na przełomie 2019/2020 roku.


PRZECZYTAJ TAKŻE:

BATTERSEA: NAJWIĘKSZY MIEJSKI PROJEKT ŚWIATA
W PROJEKTACH POLSKICH MIAST CORAZ WIĘCEJ DRZEW I LUDZI
KING’S CROSS: NOWE, LEPSZE OBLICZE LONDYNU