Skip to main content

To będzie przebudowa jednej z największych pustych działek w Europie znajdującej na terenie zurbanizowanym. Projekt robi wrażenie, obszar na którym powstanie nowa dzielnicy nazwana Milano Innovation District (MIND) jest ponad dwa większy od Watykanu. To są tereny po dawnym Expo. Wiosną 2015 roku tysiące osób wyszło na ulicę Mediolanu i starło się z policją, nawołując do  skończenia z marnotrawstwem pieniędzy, jakim ich zdaniem było finansowanie wystawy światowej. Nawiązał do tego również papież Franciszek, który podczas otwarcia wystawy wezwał do zerwania z „kulturą wyrzucania” oraz do „podjęcia działań zgodnie z modelem zrównoważonego rozwoju”. Widać, że władze miasta oraz decydenci ostatecznie wzięli sobie tą krytykę do serca i postanowili zagospodarować teren po Expo, tworząc na jego terenie  jedną z najnowocześniejszych dzielnic w Europie  

MIND będzie w całości zasilane energią odnawialną, a na jej obszarze zostanie utworzona strefą wolna od samochodów. Zabudowa ma objąć tylko 60 proc. powierzchni dzielnicy, reszta zostanie udostępniona mieszkańcom. Część zostanie pokryta zielenią, na pozostałej przestrzeni  będą  się ciągnęły korytarze komunikacyjne oraz wydzielone zostaną z niej strefy rekreacji oraz rozrywki. W MIND powstania najdłuższy park w Europie, który będzie się ciągnął wzdłuż głównego traktu komunikacyjnego ze Wschodu na Zachód, co ma być ukłonem w stronę urbanistyki starożytnego Rzymu. Samochody będzie można zostawić na parkingach schowanych przy wjeździe do nowej dzielnicy, ale dużo szybszą i sprawniejszą komunikację ma zapewnić biegnąca tu szybka kolej oraz nowa stacja metra, która ma działać od 2025 roku. Aby ograniczyć ilość odpadów, część starych pawilonów zostanie odnowiona, a 98 proc. materiałów z zburzonej zabudowy zostaną poddana recyklingowi. Głównym materiałem konstrukcyjnym nowych budynków biurowych będzie drewno.

Docelowo mają tu powstać mieszkania i miejsca pracy dla 60 tys. osób. Ale nie będzie to strefa czysto komercyjna, pierwszeństwo będą miały firmy zajmujące się badaniami i rozwojem (R&D). Powstaną tu instytuty badawcze zajmujące się naukami przyrodniczymi oraz nowy kampus naukowy Uniwersytetu w Mediolanie dla 18 tys. studentów oraz ponad tysiąca wykładowców i badaczy. W zbudowanym przy nim, nowoczesnym akademiku 

zakwaterowanie znajdzie 3 tys. studentów. I choć prace dopiero ruszyły pierwsze firmy zasiedlają już MIND. Do nowej siedziby przenieśli się pracownicy firmy farmaceutycznej AstraZeneca, a na dniach ma zostanie otwarta placówka Illuminy, amerykańskiej firmy zajmującej się sekwencjonowaniem genów. W tym roku uruchomiony zostanie tu też szpital

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.