Skip to main content

Ogromne źródło czystej energii na horyzoncie

Według naukowców z Oregon State University fale morskie mogą dostarczyć niemal 2/3 prądu. Oszacowali, że w Stanach Zjednoczonych oblewanych z obu stron falami oceanu w ten sposób da się wyprodukować 2,64 bln kilowatogodzin rocznie (ang. trillion), co odpowiada 64 procentom...
Załaduj więcej