Skip to main content

Pogranicze między lasami tropikalnymi, a obszarami zagospodarowanymi przez człowieka są wylęgarnią nowych wirusów. A przestrzeni takich przybywa, gdy ludzie wycinają lasy, zamieniając je na pola uprawne lub budując w nich tartaki, drogi i osady. Transmisja patogentów zależy od częstości kontaktów, liczby narażonych na kontakt z wirusem ludzi i zwierząt oraz liczby zarażonych dzikich zwierząt, czyli nosicieli. Kluczowe znaczenie ma tu długość odcinków granicznych, a ta z kolei zależy od stopnia wycinania lasów. Wycinka lasów oznacza również fragmentację habitatu dzikich zwierząt. W konsekwencji wiele z nich, jak nietoperze owocowe, przenosi się w pobliże siedzib ludzkich. A to z kolei uważa się to za jeden z głównych  czynników rozwoju groźnych wirusów,  takich jak Ebola, Nipah, SRS czy wirus wywołujący COVID-19 .

Wykazywany obecnie przez naukowców związek między deforestacją a rozwojem niebezpiecznych dla człowieka wirusów wskazuje na to, że wysiłek na rzecz zachowania lasów może przynieść ogromne korzyści również w zakresie ochrony zdrowia. Najbardziej spektakularną akcją ochrony lasów poszczycić się może Brazylia. W latach 2005-2012 wycinka lasów w Amazonii spadła o 70%. Co istotne, produkcja soi – uprawy kluczowej dla regionu, która do niedawna była głównym powodem niszczenia lasów wzrosła mimo to. Z drugiej strony to wciąż jeden z najbardziej zagrożonych lasów na świecie, o czym świadczy to jak zmieniła się polityka w kwestii wycinki puszczy po tym, jak do władzy doszedł nowy aktualny prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. 

Jednym z popularnych sposobów ochrony lasów tropikalnych, są bezpośrednie subsydia,  kompensujące korzyści z wcinki. Szacuje się, że przy rocznym koszcie 9,6 mld dolarów mechanizm ten mógłby doprowadzić do 40% spadku wycinki, w tych regionach, gdzie ryzyko ataku nowych wirusów jest największe. Innym, tańszym sposobem (szacunkowy roczny koszt 1,5 mld dolarów dla 40% obniżki wycinki) jest rezygnacja z subsydiów, które przyczyniają się do deforestacji, prawne restrykcje oraz wspieranie terytorialnych praw natywnej ludności.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.