Skip to main content

Starzenie się społeczeństwa to jeden z głównych procesów demograficznych. Dlatego Filadelfia tworząc strategię na najbliższe lata wplotła w nią element budowania miasta przyjaznego dla osób starszych. Ale nie tylko dla nich.

Zasadniczo dokument zatytułowany Philadelphia: An Age-Friendly, Livable City for All opisuje politykę bazującą na trzech elementach – mieszkalnictwie, transporcie oraz budynkach i przestrzeni publicznej. To trzy z ośmiu dziedzin życia, które WHO określiło jako kluczowe z punktu widzenia osób starszych. Ratusz sam ich nie wybrał, najpierw przeprowadził ankietę wśród mieszkańców 45+, którzy wskazywali własne priorytety.
We wszystkich dzielnicach przewijały się podobne motywy braku mieszkań w przystępnych cenach, rosnące obciążenia podatkowe oraz problemy z dostępnością usług naprawy i remontu domów. Jeśli chodzi o przemieszczanie się po mieście, Filadelfianie wyrazili obawy dotyczące warunków sanitarnych i bezpieczeństwa podczas korzystania z transportu publicznego, pogorszonego stanu dróg i chodników, bezpieczeństwa ruchu oraz braku odpowiedniech i niedrogich parkingów. Mieszkańcy zwracali też uwagę na brak terenów zielonych i udogodnień w niektórych dzielnicach oraz obawy o bezpieczeństwo i złe utrzymanie obiektów publicznych.

Tak też więc wygląda zestaw priorytetów Filadelfii na najbliższe lata:

Mieszkalnictwo
• Zwiększenie liczby przystępnych cenowo mieszkań, zwłaszcza dla osób starszych i osób niepełnosprawnych.
• Podjęcie się wprowadzenia ulg w podatku od nieruchomości, szczególnie dla stałych rezydentów, którzy doświadczyli znacznego wzrostu kosztów utrzymania nieruchomości.
• Rozwój usług, które zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym umożliwią oraz ułatwią naprawę i przeróbkę mieszkań.
• Zwiększenie różnorodności oferty mieszkań nowych i już istniejących, szczególnie dla osób starszych i osób niepełnosprawnych.
• Poprawa usług społecznych dostępnych m.in. dla pieszych, które mają poprawić jakość życia mieszkańców w każdym wieku.

Transport
• Zapewnienie bezpiecznego, niedrogiego, niezawodnego transportu publicznego dostępnego dla osób w każdym wieku oraz niezależnie od sprawności fizycznej.
• Ratuowanie życie poprzez poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak aby zrealizować cele filadelfijskiej strategi Vision Zero.
• Wdrożenie polityki tworzenia tzw. Complete Streets, czyli ulic zapewniających bezpieczny dostęp dla pieszych, rowerzystów, kierowców i rowerzystów w każdym wieku oraz niezależnie od sprawności fizycznej

Przestrzenie i budynki publiczne
• Dbałość o to, że parki i ścieżki specerowe są dostępne dla osób w każdym wieku i mają odpowiednie udogodnienia.
• Stworzenie dodatkowych terenów zielonych w dzielnicach, które są obecnie niedoinwestowane w tym względzie.
• Zapewnienie, aby budynki publiczne (np. budynki miejskie, ośrodki rekreacyjne, szkoły, biblioteki i ośrodki zdrowia) były dostępne dla osób w każdym wieku i służył jako miejsca obywatelskich spotkań.
• Zapewnienie aby przestrzenie mieszkalne i usługowo/handlowe były czyste, bezpieczne i zielone.

/Fot: Comrade King//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Beton bez cementu

Miesięczny bilet napędza kolej

Kopenhaga pełna osiedli z kontenerów

Elektryczne taksówki niebawem polecą

Biblioteki na kółkach

Koniec poczty lotniczej