Skip to main content

Nowoczesne i zrównoważone miasta nie powstaną bez uczestnictwa alternatywnych instytucji (takich jak np. kooperatywy, stowarzyszenia i wszelkiego rodzaju wspólnoty), które napędzają społeczne innowacje. O tym właśnie Richard Florida rozmawia z Gabrielem Metcalfem, miejskim działaczem i autorem książki Democratic by Design (jest to skrót wywiadu udzielonego serwisowi CityLab).

Richard Florida: W czym tkwi sukces instytucji alternatywnych?
Gabriel Metcalf: Czynników jest kilka, m.in. zaangażowanie jak najszerszej grupy różnych ludzi, a nie tworzenie instytucji ekskluzywnych, działających niejako na obrzeżu szerokiego przekroju społecznego. To nadało im siłę do konkurowania z instytucjami głównego nurtu. Inny ważny czynnik to sieciowanie: tzw. inicjatywy alternatywne najlepiej działają w koalicjach tworząc szeroki ruch postępowy.

RF: Na początku dałeś się poznań jako twórca systemu car-sharingowego w San Francisco. Jaka była jego geneza i co osiągnęliście?
GM: Na początku lat 90-tych pomysł na City CarShare podrzuciła nam podobna kooperatywa z Berlina. Idea, która za tym stała, była prosta: współdzielenie ogranicza liczbę samochodów w mieście, uwalnia przestrzeń, którą można wykorzystać na budowę domów czy też parków. Mieliśmy wielkie ambicje i niektóre się spełniły. To niebywałe obserwować jak młodzi ludzie robią wszystko co mogą, aby uniknąć problemów związanych z posiadaniem własnych aut.

RF: W swojej książce opisujesz, że miasto to poukładane na sobie historyczne warstwy, które pokazują jak kolejne pokolenie rozwiązywały problemy własnych czasów. Jak będzie wyglądać to co tworzą instytucje alternatywne?
GM: Do pewnego stopnia naszym celem jest ukazanie politycznego zamysłu jaki stoi u podstaw budowy miasta – cele i idee powinny być jasno widoczne. Instytucje alternatywne mają przy tym ogromny wkład w realizację takich zamierzeń, jak zrównoważony rozwój czy silna wspólnota. To na ich barkach spoczywa podejmowanie odważnych, eksperymentalnych projektów: tworzenia bardziej ekologicznych budynków, wprowadzanie nowych modeli dostarczania energii odnawialnej, przeobrażanie przestrzeni publicznej, czy też systemów transportowych. Ich rolą jest także promocja nowych modeli ekonomicznych.


PRZECZYTAJ TAKŻE: