Skip to main content

Sopot stanie się galerią rzeźb

W Sopocie zrodziła się nowa inicjatywa, aby co roku do przestrzeni miejskiej wprowadzać rzeźby. W ramach konkursu Baltic Horizons tworzyć je będą zapraszani do współpracy artyści wywodzący się z najbliższych nam zamorskich krajów-sąsiadów znad Bałtyku. Jest to akcja artystyczno-społeczna, przypominająca nam o środowiskowych wyzwaniach i trosce z jaką musimy podchodzić do naszego morza. Już niebawem dowiemy się jak postrzegają je ludzie sztuki, bo tematem pierwszej edycji konkursu jest klimat.

Inicjatywa Grupy ERGO Hestia jest swoistym znakiem czasu. Nowy konkurs Baltic Horizons pojawia się jako swego rodzaju spadkobierca trwającej już od 20 lat i kończącej się w tym roku Artystycznej Podróży Hestii. Program zamknęła podsumowująca wystawa “Bujność. Atlas nieskończonych możliwości”, której wernisaż miał miejsce 28 września w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Konkurs odbywający się w ramach tej Podróży wspierał i nagradzał najbardziej obiecujących twórców i twórczynie, którzy w swojej sztuce niejednokrotnie podejmowali ważne tematy współczesnego społeczeństwa oraz świata. Jak przekonują inicjatorzy, sztuka jest najlepszym polem dyskusji o wyzwaniach współczesności. I tą ścieżką podąża nowy konkurs, gdzie poza morzem i bałtyckim sąsiedztwem ważnymi mianownikami są ekologia, stanowiąca odpowiedź na wyzwania klimatyczne oraz usytuowanie rzeźb w przestrzeni miejskiej.

Bałtyccy artyści w Sopocie

“Jak każdą podróż, także i naszą najlepiej wspominać w domu. Dlatego cieszę się, że wystawa podsumowująca Artystyczną Podróż Hestii odbywa się w Sopocie, gdzie ponad 20 lat temu narodził się pomysł konkursu. Wystawa Bujność pokazuje jak w tym czasie nie tylko zmieniała się wrażliwość artystów, ale też jak rozwijały się relacje pomiędzy światem biznesu i sztuki”, mówił podczas wernisażu Piotr Maria Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia, inicjator konkursu Artystyczna Podróż Hestii. “Zamykamy jeden projekt, co ważne w momencie, w którym pomysł nie bankrutuje, ale osiąga szczyt popularności. Jednocześnie wyruszamy w nowym kierunku. Chcemy w oparciu o międzynarodowe partnerstwa poszerzać nasze horyzonty, uwrażliwiać na sztukę w przestrzeni publicznej. Nie mam wątpliwości, że nasza nowa inicjatywa, czyli konkurs Baltic Horizons, stworzy nowy model partnerstwa między światami sztuki, biznesu i samorządu”, dodaje.

W ramach Baltic Horizons promowana ma być więc sztuka odpowiedzialna społecznie i ekologicznie. Jak opisują inicjatorzy konkursu, ma to być “twórcza aktywizacja mieszkańców wokół tematu ochrony bałtyckiego ekosystemu”. Tematem rzeźb będą wyzwania środowiskowe, które łączą wszystkich artystów mieszkających nad naszym wspólnym morzem. A już niedługo dowiemy się jak na ten problem patrzą nie tylko Polacy, ale także twórcy litewscy, łotewscy i fińscy, którzy w pierwszej edycji konkursu zostali wskazani przez międzynarodową Kapitułę Nominującą (każdy z krajów będzie miał po trzech reprezentantów). Najpierw, w połowie października artyści przyjadą do Sopotu na wizytę studyjną, aby do końca stycznia 2023 roku przesłać propozycje konkursowe. Kluczową datą będzie 27 kwietnia, kiedy to w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie zostanie otwarta wystawa nominowanych artystów i ogłoszeni zostaną laureaci.

Park rzeźb

Poza tym, że sztuka jest płaszczyzną projektowania przyszłości, trzy główne idee konkursu zakładają, że ekologia wymaga zmiany myślenia o przestrzeni. Miasto jest przestrzenią budowania świadomości, a społeczność jest podstawą trwałości. I w duchu tego przesłania odbędzie się finalna realizacja zwycięskiego projektu rzeźby, która zaplanowana jest na jesień przyszłego roku (między wrześniem, a grudniem 2023 roku, a budżet przedsięwzięcia to 95 tys. euro). Obiekt rzeźbiarski zostanie umieszczony w przestrzeni miejskiej, tak aby spójnie wpisywał się w istniejącą sopocką architekturę. Ma jednak nie tylko wzmacniać ją estetycznie. Dla mieszkańców, ale także odwiedzających miasto ma stać się memento, wskazującym na wyzwania jakie wiążą się z ochroną Bałtyku, który jest tu kontekstem nadrzędnym. I tak co roku miasto będzie się wzbogacać o kolejne rzeźby. Inicjatywie nada to także pewnej dynamiki, bo będziemy mogli obserwować jak ewoluuje spojrzenie na zjawisko.

“Przez 20 lat konkursu Artystycznej Podróży Hestii stworzyliśmy platformę dialogu z artystami. Dzisiaj chcemy przenieść dyskusję do międzynarodowej przestrzeni, rozszerzyć ją na region Morza Bałtyckiego. A do tego, na platformę dialogu zaprosić samorządy, ale też międzynarodowe, renomowane instytucje kulturalne”, mówi Piotr Maria Śliwicki. “Zaproszenie to pozwoli poszerzyć horyzont, wejść na pole sztuki w przestrzeni publicznej, przestrzeni miejskiej, ale też wprowadzić do naszej dyskusji nowe tematy. Baltic Horizons to konkurs posiadający niezwykły potencjał. Konkurs, który zbuduje nowy poziom debaty między artystami, instytucjami kulturalnymi, samorządem i biznesem. Ale jest to też konkurs, który będzie przełomowym projektem edukacyjnym w powszechnym postrzeganiu w przestrzeni publicznej sztuki, a rzeźby szczególnie. W końcu to konkurs, który zmieni tę przestrzeń. Sprawi, że będzie ona kształtowała lokalną społeczność, inspirowała jej zachowania i postawy”, dodaje.

Rzeźba Przestrzenie Mateja Franka w Parku Hestii

ERGO Hestia zebrała już pierwsze doświadczenia w łączeniu miejskiej przestrzeni ze sztuką. Ważnym momentem było w tym względzie założenie w 2016 tzw. Parku Hestii. Teren na granicy Gdańska i Sopotu gromadzi bowiem nie tylko zieleń, ale także rzeźby i dzieła sztuki – znaleźć można tu m.in. mural Jarosława Flicińskiego oraz rzeźba „Przestrzenie” autorstwa Matěja Franka (na zdjęciu powyżej), laureata XIII edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Firma ma jednak znacznie dłuższe bo 30-letnie doświadczenie w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach. Od 20 lat pomaga młodym artystom w Artystycznej Podróży Hestii. Jest partnerem Fundacji Wisławy Szymborskiej, mecenasem Nagrody Znaku i Hestii im. księdza Józefa Tischnera. Organizuje również Literacką Podróż Hestii – konkurs dla autorów książek dla młodych czytelników, który ma stworzyć nowy kanon literatury.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.