Skip to main content

Przyszłość świata jest w rękach miast

Najszybciej rosną miasta w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodów. W krajach biednych najszybciej wzrasta liczba ludności. Z kolei w krajach o dochodach zaliczanych do „wyższej klasy średniej” najbardziej zwiększa się powierzchnia miejskich terenów zabudowanych. Najwolniej przyrasta liczba ludności i terenów zabudowanych w krajach zamożnych. – Takie wnioski płyną z przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Hongkońskiego i Instytutu Zaawansowanych Technologii w Shenzhen. Badanie obejmowało 841 dużych miast, w których  w latach 2001-2018 przybyło terenów zabudowanych o powierzchni przekraczającej 100 km2.

Jak stwierdzili autorzy badania, w latach 2001-2018, powierzchnia  terenów zabudowanych w miastach zwiększyła się z  7,47 × 105 km2 do 8.0 × 105 km2. To tak, jakby codziennie przybywało terenu o powierzchni 1.130 standardowych boisk piłkarskich (7,140 m2). Najwięcej terenów miejskich przybyło  w Chinach (przyrost o 47,5%), Stanach Zjednoczonych (9%), Nigerii (5%), Indiach (3,6%), Indonezji (2,8%), Rosji (1,8%), Meksyku (1,7%), Malezji (1,6%), Wietnamie (1,5%) i Ghanie (1,3%). Poza Stanami Zjednoczonymi – wszystko to kraje rozwijające się. 

80% z badanej puli 841 dużych miast zwiększyło także liczbę mieszkańców. Dla 22 z nich przyrost przekraczał 2 mln ludzi. Są to głównie miasta azjatyckie (15) i afrykańskie (5). W Europie na tej liście znalazła się jedynie Moskwa. A w obu Amerykach –  Sao Paulo. W 2015 r. do 20 najgęściej zaludnionych miast świata należało 15 miast azjatyckich i 5 afrykańskich. Średnia gęstość zaludnienia w dużych miastach krajów o niskim poziomie dochodów wynosiła 6.2 × 103 per km2 i była o 3,2 razy większa niż w dużych miastach krajów zamożnych. 

Według najnowszego raportu ONZ, w 2018 r. na świecie było 7,6 mld ludzi, z czego mieszkańcy miast stanowili 4,2 mld. Do 2050 r. liczba ludności  ma wzrosnąć  do 9,8 mld, z czego  6,6 mld (68%) przypadać będzie na miasta. Nie wszędzie jednak miasta rozwijają się podobnie. W krajach rozwiniętych rozwój miast odpowiada wzrostowi populacji. Miasta zapewniają mieszkańcom dostęp do odpowiedniej infrastruktury, usług publicznych, edukacji, terenów zielonych. W krajach rozwijających się wzrost ekonomiczny nie nadąża za przyrostem ludności w miastach. Brakuje podstawowej infrastruktury, narastają problemy z zanieczyszczeniem środowiska oraz społeczne wynikające z nadmiernego stłoczenia ludności.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.