Skip to main content

W tygodniku Nature zespół naukowców Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Research Institute for Sustainability opublikował badanie analizując cztery scenariusze masowego użycia drewna w budownictwie w ciągu następnych 30 lat. W pierwszy z nich, nazwanym „jak do tej pory” większość nowych budynków jest wykonana z betonu i stali, a tylko 0,5% z drewna. W drugim scenariuszu 10%  budowli jest z drewna; w trzecim 50% i wreszcie ostani scenariusz zakłada, że 90% nowych konstrukcji wykonywana jest z drewna. To oczywiście wymagałoby od krajów, które obecnie mają niższy poziom uprzemysłowienia, dużych zmian. Wszystkie te opcje pochłonęłyby węgiel, ale im więcej masowych budynków z drewna, tym więcej sekwestracji węgla: najniższy scenariusz może przynieść 10 milionów ton węgla magazynowanych rocznie, mówią naukowcy, a najwyższy, prawie 700 milionów ton.

Te korzyści środowiskowe zależą jednak od tego, skąd pochodzi całe drewno i co dzieje się z drewnem pod koniec życia budynku z drewna. „Ochrona lasów przed niezrównoważonym pozyskiwaniem drewna i szeroką gamą innych zagrożeń jest zatem kluczowa, jeśli zużycie drewna ma zostać znacznie zwiększone” – powiedział w oświadczeniu współautor badania Christopher Reyer. Zapotrzebowanie na wszystkie budynki z drewna masowego można zaspokoić, pozyskując zarówno gatunki drzew iglastych i liściastych, jak i bambus oraz ogólnie pozyskując więcej drewna niż obecnie. Jeśli chodzi o koniec życia tych drewnianych budynków, bardzo ważne jest zaprojektowanie drewnianych budynków „tak, aby ich elementy mogły być ponownie użyte lub poddane recyklingowi”, piszą naukowcy, a także zachęcają do zbierania drewna ze zburzonych budynków, aby można je było odzyskać i ponownie wykorzystane.

Dwie trzecie krajów, które badacze przeanalizowali, zebrało od 2010 roku mniej drewna niż to, ile wyrosło go w tym czasie w  lasach. Więc jest tam niewykorzystany zasób oczywiście pod warunkiem, że w danym kraju prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Obecnie połowa pozyskanego drewna okrągłego (drewno pozostawione jako małe kłody zamiast pociętego na kawałki) jest spalane na paliwo; naukowcy twierdzą, że jeśli przekierujemy to na masową konstrukcję drewnianą, zmniejszy to emisje i zapewni materiał budowlany.

Jest jeszcze jedna rzecz. Patrząc wstecz nasuwa się pytanie. Czy nie przestaliśmy używać drzew z powodu niszczących pożarów w miastach? W rzeczywistości duże drewno konstrukcyjne jest w rzeczywistości dość odporne na ogień, według naukowców, ponieważ po spaleniu wewnętrzny rdzeń jest chroniony przez zwęgloną warstwę, a więc ciężko jest pożarowi zniszczyć drewniane budynki. Ważne jest, aby pamiętać, że drewno masowe różni się od tradycyjnych drewnianych budynków o lekkich ramach. Większość przepisów budowlanych już uznaje i bierze pod uwagę bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla konstrukcji z drewna masowego; Międzynarodowy kodeks budowlany opracowany przez International Code Council, który jest podstawą większości jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, został niedawno zaktualizowany w celu uznania drewna masowego za „dopuszczalne do blokowania ognia”.

Przejście na drewno masowe niekoniecznie byłoby łatwe. Naukowcy potwierdzają, że ten typ konstrukcji wymagałby nowych przepisów budowlanych, przekwalifikowania pracowników budowlanych i zwiększenia możliwości produkcyjnych. Zwiększone zapotrzebowanie na masowe drewno musiałoby być również wspierane przez prawne i polityczne zobowiązania do zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wysiłki na rzecz ograniczenia nielegalnego pozyskiwania drewna, a także sposobów na wzmocnienie pozycji społeczności zamieszkujących lasy. Być może będziemy musieli przyjrzeć się innym materiałom roślinnym, takim jak bambus lub konopie. Ale cały ten wysiłek byłby tego wart.

„Nie ma bezpieczniejszego sposobu magazynowania węgla, o którym myślę” – powiedział w oświadczeniu Hans Joachim Schellnhuber, emerytowany dyrektor w Instytucie Badań nad Wpływem Klimatu w Poczdamie. „Społeczeństwa od wielu stuleci dobrze wykorzystują drewno do budowy budynków, ale obecnie wyzwanie związane ze stabilizacją klimatu wymaga bardzo poważnego rozszerzenia. Jeśli przekształcimy drewno w nowoczesne materiały budowlane i inteligentnie zarządzamy zbiorami i budową, my, ludzie, możemy zbudować sobie bezpieczny dom na Ziemi.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.