Skip to main content

Żądanie przyjęcia takiej deklaracji skierowali do Światowej Organizacji Zdrowia uczestnicy jednodniowego szczytu Plastic Health Summit 2021, który 21 października odbył się w Amsterdamie. Jego uczestnicy przekonują, że tylko ta jedna dekada pozostała nam na uratowanie świata od nieodwracalnych szkód jakie tworzywa sztuczną mogą wyrządzić naszej planecie i nam samym.

Plastic Health Summit koncentruje się na tym, jak obecność mikroplastików i dodatków chemicznych w środowisku wpływa na nasze zdrowie. W ramach tego wydarzenia zgromadzono wszystkich zainteresowanych – od naukowców i decydentów politycznych, po influencerów, organizacje pozarządowe, przemysł i innowatorów – aby wspólnie pracować na rzecz zdrowej przyszłości dla wszystkich. Prelegenci z całego świata prezentowli m.in. prace naukowe diagnozujące obecny stan zagrożenia, a także pomysły jak rozwiązać ten cywilizacyjny problem.
Trzema głównymi tematami szczytu były:
– Najnowsze badania naukowe nad związkami pomiędzy zdrowiem a tworzywami sztucznymi/mikroplastikami, mikrowłóknami i dodatkami chemicznymi.
Skutki zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi dla ludzi i środowiska, dla nas i dla przyszłych pokoleń.
Ekobójstwo (czyli ciężkie zbrodnie przeciw ekosystemom i środowisku naturalnemu) oraz ustawodawstwo środowiskowe jako potencjalne instrumenty przeciwko zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi.

Jeśli nie podejmiemy działań teraz, szkody spowodowane zanieczyszczeniem plastikiem – zarówno dla planety, jak i dla ludzkiego zdrowia – będą nieodwracalne do 2030 roku.”, przestrzega Maria Westerbos, dyrektor Plastic Soup Foundation, organizacji która jest inicjatorem szczytu.
Najwięcej dyskutowano o tym jak tworzywa sztuczne wpływają na ludzkie zdrowie: toksyczne składniki niektórych tworzyw sztucznych, takie jak rtęć, kadm i ołów, mogą bezpośrednio szkodzić człowiekowi, a ftalan dietyloheksylu (DEHP) występujący w tworzywach sztucznych jest substancją rakotwórczą. Inne toksyny z tworzyw sztucznych naukowcy powiązali z wadami wrodzonymi, rakiem, problemami rozwojowymi dzieci i uszkodzonym układem odpornościowym. „Musimy pilnie sfinansować dalsze badania, aby zrozumieć ryzyko związane z obecnością plastiku w naszych ciałach i jak je złagodzić. Potrzebujemy też, aby rząd i biznes podjęły działania, które pomogą nam wszystkim ograniczyć narażenie – dziś i w przyszłości.”, powiedział Jo Royle, założyciel i dyrektor generalny brytyjskiej organizacji ekologicznej Common Seas.

/Fot: Plastic Health Summit 2021//


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.