Skip to main content

Właśnie trwa zbiórka społecznościowa na przekształcenie starego pałacu w centrum edukacji i zrównoważonego rozwoju. Wszystko to w Rokietnicy, podkarpackiej wsi leżącej w pół drogi między Przemyślem a Jarosławiem, gdzie swoją siedzibę jeszcze w XVIII wieku wzniosła rodzina Pinińskich.

Po wojnie zaczął się powolny upadek siedziby, która na remont czeka od lat 80′. Dziś wzięła go na siebie Fundacja 8Marca, której współzałożycielką jest Natalia Gnoińska. Jest architektą i autorką projektu rewitalizacji obiektu, który znalazł się w finale konkursu Komisji Europejskiej na Nowy Europejski Bauhaus. Celem fundacji jest przywracanie życia zapomnianym obiektom i przystosowywanie ich do realiów i możliwości XXI wieku. Stąd pomysł, aby dworek stał się centrum edukacji na temat zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i odnawialnych źródeł energii. Projekt zakłada, że obiekt będzie działał na zasadach gospodarki w obiegu zamkniętym i dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań będzie dążył do neutralności klimatycznej. Wszystko utrzymane więc w duchu Nowego Europejskiego Bauhausu, który ma być połączeniem idei piękna, zrównoważenia i inkluzywności.

W ramach projektu park i budynki, zostaną sukcesywnie wyremontowane, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków i przy współpracy partnerów technologicznych oraz lokalnych uczelni. Całość zespołu dworskiego zyska nowe funkcje. W spichlerzu powstanie elastyczna i wielofunkcyjna przestrzeń konferencyjna, miejsca do pracy zdalnej i miejsca noclegowe. W pałacu znajdzie miejsce przestrzeń wystawowa, czytelnia oraz medioteka.

Aby dokonać tych zmian Fundacja 8Marca musi zebrać fundusze – 1 mln zł – które pozwolą odkupić nieruchomość od obecnych właścicieli, odnowić park i stworzyć pierwsze miejsca noclegowe. To plan na ten i przyszły rok. Kolejny etap to m.in. odnowienie spichlerza i stworzenie kolejnych miejsc noclegowych. Prace w samym budynku dworskim mają ruszyć w 2024 roku – najpierw wnętrza, a w dalszej kolejności elewacje.

 

Realizacja projektu ma się opierać na lokalnej społeczności, tak aby maksymalnie wykorzystać lokalne zasoby wiedzy, przedsiębiorczości i miejscową tradycję. Przedsięwzięcie będzie także angażować społeczność naukowo-badawczą. Istotą projektu jest zastosowanie najnowszych technologii w obszarze konserwacji zabytków, energetyki neutralnej klimatycznie, inteligentnych budynków, odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wodnymi czy gospodarki odpadami w duchu Zero Waste.

1 odpowiedź na “Pierwsza w Polsce społecznościowa renowacja zabytku”

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.