Skip to main content

Odbudowa ekosystemu: nowy priorytet ONZ

Narody Zjednoczone dają sobie dekadę na odwrócenie procesu degradacji środowiska. Tak przynajmniej wynika z nazwy nowego programu, który ONZ ogłosił na początku czerwca: UN Decade on Ecosystem Restoration. Jego cel to pomóc światu wyjść z tego, co sekretarz generalny ONZ, António Guterres, określił jako „potrójny kryzys środowiskowy”.

Konferencja inicjująca odbyła się w formie wirtualnej. Potrójnym kryzysem szef Narodów Zjednoczonych nazwał niestabilność klimatu, utratę bioróżnorodnościeskalację zanieczyszczenia. „Docieramy do punktu, z którego nie ma powrotu na planetę. Niszczymy te same ekosystemy, które stanowią podstawę naszych społeczeństw, a czyniąc to ryzykujemy pozbawienie się żywności, wody i zasobów, których potrzebujemy do przetrwania”. powiedział Guterres.

Nowy dziesięcioletni projekt ma być prowadzony pod egidą Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) i Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), a jednym z priorytetów ma być potrojenie inwestycji w rozwiązania bazujące na naturze (ang. nature-based solutions). W opinii ekspertów ONZ to jedyny sposób na to, aby przeciwdziałać kryzysom klimatycznym, bioróżnorodności i degradacji gruntów.
Kluczowe jest przy tym połączenie działań w obszarze gospodarki z bardzo silną zmianą oraz presją społeczną. „Przedsiębiorstwa i sektor finansowy muszą zreformować operacje i przepływy finansowe, aby przywracały, a nie niszczyły świat przyrody. Przemyśl swoje wybory, domagaj się produktów niepowodujących wylesiania, zagłosuj za zrównoważonym rozwojem w lokalu wyborczym. Daj się słyszeć głośno i wyraźnie”, powiedziała Inger Andersen, dyrektor wykonawczy UNEP.


 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

Biblioteki na kółkach

Koniec poczty lotniczej

Ludzie uczą mówić rośliny

Bezpieczne przejście dla pum

Szybowce przyszłością lotnictwa

Elektroliza dobra na wszystko