Skip to main content

Światowy budżet wojenny to około 2,3 proc. PKB, a na ochronę bioróżnorodności od 0,19 do 0,25 proc. PKB. Kalkulacji takich dokonał zespół naukowców z Colorado State University. Rocznie to około 121 mld dolarów. Znacznie za mało.

Sprawa nie była łatwa i wcześniej nikt nie podejmował się dokonania precyzyjnych kalkulacji na poziomie globalnym. Poważnie do sprawy podchodzi tylko właściwie Europa, która w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zdecydowała, aby kwestię bioróżnorodności włączyć do głównego nurtu programów UE. W oświadczeniu zawartym w strategii na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2030, uznano, że działania w tym zakresie wymagają co najmniej 20 miliardów euro rocznie. Określono też minimalny poziomy wydatków 7,5 proc. rocznych wydatków w 2024 r.,  który od 2026 roku wzrośnie do 10 proc. Ogólnie w latach 2021-2027 budżet UE – w tym NextGenerationEU – na walkę z utratą różnorodności biologicznej przeznaczy 115 miliardów euro, czyli 6,5 proc. wieloletnich ram finansowych. Najwięcej środków wydawanych jest w ramach wspólnej polityki rolnej (CAP). 

Ekipa dokonując szacunków dla całego świata sięgnęła po metodologię opracowaną przez Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN), biorąc pod uwagę 30 największych krajów świata ze średnią populacją 83 mln mieszkańców i 700 mld dol PKB. Na tej bazie dokonali kalkulacji, która wskazuje, że na rzecz różnorodności biologicznej wydaje się 121 mld dolarów. To informacje znacznie bardziej optymistyczne, niż wcześniejsze szacunki OECD mówiące o 49 mld dolarów. Druga pozytywna informacja jest taka, że wydatki stale rosną – na początku poprzedniej dekady sięgały około 0,2 proc. PKB. 

To jednak i tak zbyt mały wysiłek. Naukowcy jednocześnie oszacowali bowiem, że kompleksowy globalny program ochrony wymagałby inwestycji w wysokości od 178 do 524 miliardów dolarów. Zachęcający jest, fakt że tego typu działania mają bardzo wysoką stopę zwrotu. Stosunek kosztów do korzyści skutecznego globalnego programu ochrony dzikiej przyrody wynosi bowiem co najmniej 1:100 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.