Skip to main content

Miejskie laboratorium smogu i hałasu

Jedną z ulic Wilno przeznaczy na poligon doświadczalny do testowania rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenie powietrza oraz hałas. Miasto jest na etapie wyboru najlepszej lokalizacji. Znana ma być za kilka miesięcy.

Dobór odpowiedniej przestrzeni bazuje na szeregu czynników, takich jak poziom hałasu, zanieczyszczenie, natężenie ruchu, liczba okolicznych mieszkańców, infrastruktura uliczna oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Na początku na wybranej ulicy zostaną zamontowane czujniki hałasu oraz jakości powietrza, które pozwolą monitorować sytuację w zależności od pory dnia i  tygodnia. Gdy miejsce zostanie już odpowiednio opomiarowane, miasto chce przejść do drugiej fazy projektu. Na wybranej ulicy wdrożone zostaną różne działania ograniczające hałas i zanieczyszczenie powietrza: pojawi się dodatkowa zieleń, wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu, mieszkańcy regularnie poruszający się ulicą będą zachęcani do jak najmniejszego korzystania z samochodów etc. Ważnym elementem są tzw. „ściany akustyczne”, które obejmują m.in. szpalery drzew sadzonych wzdłuż ulic oraz wykorzystanie materiałów dźwiękochłonnych na elewacjach budynków.

Zmiany będą wprowadzanie etapami, a każdej z nich będzie towarzyszyć kolejne pomiary hałasu i jakości powietrza. Wszystko będzie prowadzone przy pełnej transparentności – wyniki będą na bieżąco udostępniane w internecie. Przedsięwzięcie jest częścią projektu LIFE GreenMe5, który ma na celu dokonanie zmian w pięciu obszarach: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i hałasu, promowanie różnorodności biologicznej, zarządzanie zasobami wodnymi i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

/Fot: FromTheNorth//

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.