Skip to main content

Tim Marshall w książce „Więźniowie geografii” przekonuje, że losy społeczeństw są w dużej mierze
zdeterminowane przez geograficzne położenie państw. Jak przekonuje, to góry, rzeki, morza i klimat wyznaczają możliwości rozwoju państw i ich obywateli. Parag Khannaw swojej książce:
“Connectography: Mapping the Future of the Global Civilization”, stawia tezę przeciwną: jeśli przez wieki powtarzano, że o wszystkim decyduje geografia, obecnie – dzięki globalnej sieci transportu, komunikacji oraz energetyki, o wszystkim decyduje łączność. Z jednej strony łączność wyzwoliła ludzi z więzów geografii, a drugiej – argumentuje Khannaw – dziś to nie państwa, a miasta nadają kierunek zmianom społecznym, a granice polityczne tracą na znaczeniu. Rola miast wynika przede wszystkim ztego, że to tu w coraz większym stopniu żyją ludzie, to tu koncentruje się siła ekonomiczna i to formują się nowe globalne powiązania.

Miasta, tak jak państwa muszą umiejętnie równoważyć swoje relacje zewnętrzne, dbając o napływ
zdolnych ludzi, kapitału i niezbędnych zasobów, a jednocześnie minimalizując ryzyko zwiększenia
biedy, destabilizującego spekulacyjnego kapitału, patologii społecznych czy chorób. Stąd pojęcie
"diplomacity” na oznaczenie coraz bardziej rozbudowanej dyplomatycznych aktywności miast.
Niemal każdy region świata ma obecnie swoje „globalne miasto” jak Dubai czy Shenzhen, które
inspiruje pozostałe mniejsze ośrodki, jak Kair, Riyadh, Bejrut czy Addis Ababa. Jeśli uda im się
„podłączyć”, mogą stać się komercyjnym i produkcyjnym zapleczem gigantów. Łączność oznacza, że
relacje między miastami nie są grą o sumie zerowej, gdy sukces jednego przebiega kosztem innego,
tylko o sumie dodatniej, przekładającą się na obopólne korzyści. Na razie nie zawsze tak się dzieje.

Amerykanie narzekają na zubożenie miast położonych stosunkowo blisko Chicago lub kontrasty
między bardzo zamożnymi i bardzo biednymi miastami w Connecticut. Kluczem do sukcesu, zdaniem
Khannawa, jest sieć powiązań: jakość tranzytu i powiązań telekomunikacyjnych. Im efektywniejsza
łączność – tym lepsza dystrybucja bogactwa.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.

Najpopularniejsze teksty

W Kalifornii porzucają samochody spalinowe

Zielony wodór wisi w powietrzu

Zamieszkać na śródmiejskiej farmie

Baterie z pancerzy krabów i homarów

Szansa na wykorzystanie potencjału morskich fal

Burger z trocin