Skip to main content

Lepiej się uczy w szkole bez smogu

Jak na razie podstawowym argumentem związanym ze smogiem jest kwestia zdrowia. Okazuje się, że to nie wszystko. Filtrowanie powietrza ma także wpływ na kondycję intelektualną. Tak przynajmniej wynika z okazjonalnego eksperymentu przeprowadzonego w jednej z amerykańskich szkół.

To historia sprzed pięciu lat, do której w swojej pracy Air Filters, Pollution and Student Achievement wrócił Michael Gilraine, badacz z New York University. Wydarzyła się w Los Angeles w The Aliso Canyon, gdzie wyciek metanu spowodował, że 18 pobliskich szkół jako środek bezpieczeństwa zainstalowało filtry powietrza. Filtry ostatecznie okazały się zbędnę jeśli chodzi o ochronę przed wyciekiem (lżejszy od powietrza metan szybko rozproszył się w atmosferze), ale przy okazji usunęły inne zanieczyszczenia obecne w powietrzu wewnątrz szkół.

Gilraine uznał jednak, że to bardzo ciekawa naturalna okoliczność, aby sprawdzić czy takie filtorwanie szkolnej atmosfery może mieć wpływ na pracę uczniów. Zrobił to najprościej jak się da: porównał wyniki testów uczniów z roku przed zainstalowaniem filtrów i po ich zamontowaniu. Okazało się, że ​​wyniki z matematyki wzrosły o 0,20 odchyleń standardowych (miara liczby wyników testu rozłożonych wokół średniej), a wyniki z angielskiego o 0,18 odchyleń standardowych. Ta poprawa jest porównywalna z korzyściami wynikającymi z pomniejszaniem klas – Alan Krugeuer z National Bureau of Economic Research w 2011 roku wykazał, że gdy rozmiary klas zostały zmniejszone o jedną trzecią, znormalizowane wyniki testu wzrosły o 0,22 odchylenia standardowego.

Tyle że zmniejszenie klas jest kosztowną zmianą, bo oznacza zatrudnienie znacznie większej liczby nauczycieli. ”Tymczasem Filtry zainstalowane w tych szkołach kosztują 700 USD każdy, a koszty elektryczności i wymiany wkładów to kolejne 600 USD rocznie. Zakładając pięcioletnią żywotność urządzenia i konieczność zainstalowania 1,5 jednostki dla każdej klasy, aby pokryć wspólny obszar otrzymujemy około 1000 USD na klasę rocznie”, pisze Gilraine.

/Fot: Pixinio//


PRZECZYTAJ TAKŻE:

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.