Skip to main content

 

Najpierw nakręciła boom na energię słoneczną, doprowadzając do spadku cen solarnych na całym świecie i wzrostu opłacalności inwestowania w panele. Teraz  okazuje się, że Kalifornia przoduje w USA, jeśli chodzi o inwestycję w rozszerzenie możliwości transportowych dla mieszkańców bez korzystania samochodów samochodów, elektryfikacji pojazdów oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, generowanych przez transport. Tak wynika z opublikowanego w listopadzie raportu Natural Resources Defense Council, think tanku dla którego pracuje ponad 700 naukowców

Najwięcej punktów Kalifornia zebrał za działania mające na celu zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów samochodami. To efekt rozszerzenie możliwości korzystania z komunikacji miejskiej. Stan miał najwyższy udział inwestycji w projekty związane z transportem publicznym, infrastrukturą rowerową i pieszą. Widać już nawet realne korzyści wynikające z tego, to m.in. spadający wskaźnik wśród zgonów pieszych i rowerzystów.

Duąa zmianę widać też w inwestycjach w pojazdy elektryczne. Kalifornia otrzymała wysokie oceny nie tylko za powszechne udostępnienie rabatów oraz dotacji na zakup pojazdów elektrycznych, ale także za zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców o niższych dochodach. Do tego stanowe władze inwestycje mocno wspierają w rozwój sieci ładowarek pojazdów elektrycznych, co jest kluczowym dziś impulsem do „przesiadania się” kierowców do elektryków. Kalifornia ma najwyższy wskaźnik ładowarek na  jednego mieszkańca. Wiele nowych inicjatyw napędzanych jest przez dość restrykcyjne wymogi jeśli chodzi o politykę emisji gazów cieplarnianych. Kalifornia narzuca sobie dużo wyższe cele, niż reszta amerykańskich stanów, choć nie jest do tego zobligowana. Ale to choć początkowo jest kosztowne, to w założeniu generuje postęp i potem “zwraca” się w postaci szybszego rozwoju gospodarczego (ta faza dopiero się zaczyna).

Bardzo zmieniła się też polityka mieszkaniowa. Kalifornia inwestuje w rozwój niedrogich mieszkań budowanych w pobliżu transportu publicznego. Do tego dochodzą programy zachęt dla wykonawców budowlanych będących własnością mniejszości lub kobiet. Rośnie ich udział w realizacji inwestycji budowlanych.

Nie znaczy oczywiście, że wszystko jest tu idealne. W październiku zwolniona została dyrektorka ds. transportu stanowego, kiedy sprzeciwiła się proponowanej rozbudowie autostrad ze względów środowiskowych. To jednak wywołało sporą dyskusję i inwestycja nie jeste jeszcze pezesądzoana.

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.