Skip to main content

Przedsiębiorstwa powinny patrzeć długoterminowo i stać się biznesami regeneracyjnym, promującymi odbudowę zasobów naturalnych i systemów społecznych – o zupełnie nowym podejściu do zrównoważonego rozwoju rozmawiać będą uczestnicy II Kongresu Kompas ESG, który zaplanowano w dniu 17 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Zarejestruj się bezpłatnie:

Następuje znacząca zmiana w sposobie, w jaki firmy postrzegają zrównoważony rozwój i działania wymagane do jego osiągnięcia. Podczas gdy wcześniej ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny (ESG) był przez wielu uważany za obciążenie, dodatkowe ryzyko i koszty, to coraz częściej zaczyna być rozumiany jako jeden z kluczowych czynników długoterminowego wzrostu.

Szersze spojrzenie

Na konieczność zmiany podejścia zwrócono uwagę podczas odbywającego się w styczniu tego roku Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zaproszeni eksperci wskazywali, że przedsiębiorstwa muszą zreformować swoje praktyki ze względu na rosnące ryzyko wynikające ze zmiany klimatu. Padło wówczas nowe pojęcie – regeneracyjnego biznesu.

Model regeneracyjny uwzględnia nie tylko wpływ własnej bieżącej działalności, ale także szerszego systemu czasowego i geograficznego, w którym się działa. Celem przedsiębiorstwa regeneracyjnego nie jest jedynie ograniczenie wpływu, jaki wywiera na planetę i społeczeństwo, ale wniesienie pozytywnego wkładu w gospodarkę i otaczający ją świat.

Temat biznesu regeneracyjnego będzie tematem przewodnim II Kongresu Kompas ESG, który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Nauki Kopernik. Swoją obecność na tym wydarzeniu potwierdzili już znakomici eksperci. W zakresie „E”, czyli środowiska, będzie to prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk. Profesor jest biologiem. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i ewolucji zwierząt. W latach 2015-2022 był wiceprezesem  Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Interesuje go współpraca międzydziedzinowa, łącząca nauki humanistyczne i przyrodnicze, czego dał wyraz m.in. w swojej książce popularnonaukowej „Na początku był głód”. Pasjonuje się też fotografią. Jest m.in. współautorem albumu „Ścieżkami Puszczy Knyszyńskiej”.

Ekspertka doceniona przez rodzinę królewską

O „S”, czyli społeczeństwie opowiadać będzie Tessy Ojo, dyrektorka The Diana Award – jedynej organizacji charytatywnej noszącej imię Diany, księżnej Walii. Opracowała cieszące się międzynarodowym uznaniem programy, które dają młodym ludziom umiejętności umożliwiające rozwój i wprowadzanie pozytywnych zmian w swoich społecznościach na całym świecie. U podstaw pracy Tessy leży przekonanie, że przy odpowiednim wsparciu i inwestycjach młodzi ludzie mają zdolność do inicjowania i osiągania trwałych zmian zarówno dla siebie, jak i społeczeństwa. Jej innowacyjne podejście do przywództwa wśród młodych ludzi i napędzania zmian systemowych zostało docenione na arenie międzynarodowej, dzięki czemu Tessy została pierwszą obywatelką Wielkiej Brytanii uhonorowaną prestiżową nagrodą Martina Luthera Kinga w Atlancie w uznaniu jej innowacyjnego podejścia do przywództwa i pracy humanitarnej. W 2020 r. została wyróżniona w konkursie z okazji urodzin królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II tytułem CBE – dowódcy Imperium Brytyjskiego za zasługi na rzecz dzieci i młodzieży.

O regeneracyjnym biznesie

„G”, czyli ład korporacyjny w zupełnie nowym kontekście przedstawi podczas Kompasu ESG przedsiębiorca i filantrop Marcello Palazzi. Jego przemówienie będzie poświęcone regeneracyjnym biznesom. Marcello jest z wykształcenia ekonomistą i specjalistą ds. polityki zagranicznej. Mieszkał i studiował we Włoszech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. Jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Sztuki w Londynie, członkiem Klubu Rzymskiego, zdobywcą nagrody The Economist Prize za pracę nad filantropią strategiczną z 1987 r., prawdopodobnie pierwszą pracę na ten temat.

Od lat łączy pasję do przedsiębiorczości z realizowaniem wartości etycznych, które traktuje jako źródła postępu ludzkości. W 1989 r. wyraził to w praktyce poprzez utworzenie Fundacji Progressio. Założona wraz z dr. Paulem Kloppenborgiem w Rotterdamie fundacja pod przewodnictwem Marcello Palazzi zrealizowała ponad 300 przedsięwzięć, projektów i inicjatyw w 33 krajach.

Przedsiębiorca rozwinął w Europie ruch B-Corp. Zainicjowany w 2006 r. w USA. Firmy B-Corp to podmioty prowadzące działalność gospodarczą, certyfikowane przez organizację non-profit B Lab, które spełniają rygorystyczne standardy działań operacyjnych, odpowiedzialności oraz transparentności przekładających się na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Podczas II Kongresu Kompas ESG przewidziano także dyskusję o zrównoważonych łańcuchach dostaw, technologii i danych. Bez tych ostatnich ESG nie ma prawa funkcjonować. Raportowanie oparte jest o dane, ale też dane mogą przyczynić się do efektywniejszego spojrzenia na biznes z nowej, regeneratywnej perspektywy.

Kompas ESG to także nagrody. 17 czerwca zostaną one wręczone firmom, które… Kongres zakończy networking.

Weź udział w wydarzeniu: zarejestruj się teraz 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.