Skip to main content

Francuska metoda na greenwashing

Francuzi zaostrzyli prawo związane z reklamą produktów, tak aby nie można było manipulować ich ekologicznością. Już w zeszłym roku jako pierwsi całkiem zakazali reklamy paliw kopalnych i pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko. Kolejne przepisy, obowiązujące od 2022 roku, na wysoko emisyjne branże nakładają m.in. wymóg ostrzegania klientów przed ich szkodliwością dla środowiska. Tak jak branża tytoniowa musi informować o tym jak palenia jest groźne dla zdrowia.

Nowe prawo oznacza też, że jeśli produkt jest reklamowany jako mający zerową emisję netto, firma będzie musiała co roku podawać szczegółowe informacje na temat całego zanieczyszczenia węglem związanego w całym cyklu życia tego produktu, od produkcji po utylizację lub recykling. Reklama lub opakowanie opatrzone oświadczeniem o neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla musi również zawierać link do strony internetowej szczegółowo opisującej plan klimatyczny firm.

Producenci i importerzy produktów generujących odpady muszą informować  o ich walorach środowiskowych i właściwościach, takich jak ich trwałość, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, wykorzystanie zasobów odnawialnych, kompostowalność, możliwość naprawy, ponownego użycie i recyklingu. Trzeba być przy tym bardzo konkretny – nie wystarczy napisać, że produkt jest wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyclingu, ale wskazać jaki jest udział odzyskanego surowca.

Co więcej niektóre twierdzenia ekologiczne są wprost zabronione: na przykład zabrania się używania terminów „biodegradowalny” i „przyjazny dla środowiska” na produkcie lub na opakowaniu produktu. Ściślejsze normy obowiązują też np. w przypadku oznaczeń, że produkt może podlegać kompostowaniu – określenia tego nie można używać w przypadku gdy produkty lub opakowania z tworzywa sztucznego można kompostować wyłącznie w instalacji przemysłowej, a nie np. w domu. Z dużą ostrożność należy używać także określeń „zielony” oraz „ekologiczny”. Mogą być one stosowane tylko w przypadku znacznego zmniejszenia wpływu produktu na środowisko i to w całym jego cyklu życia.

Więcej o francuskich przepisach na stronie CMS

 

Jeszcze nie dodano komentarza!

Twój adres nie będzie widoczny publicznie.